Amnesty int. Danmark

Amnesty International er en organisation, der kæmper for at FN’s menneskerettigheder bliver overholdt samt at krænkelser af menneskerettighederne bliver dokumenteret og bekæmpet. Amnesty kæmper for frihed og retfærdighed i hele verdenen, og Amnesty Int. Danmark er en af de over 80 nationale sektioner, som organisationen består af.

Børnerådet

Børnerådet er et statsligt råd, der skal sikre børn og unges rettigheder. Det er Børnerådets opgave at tale børns sag og sætte aktuelle spørgsmål om børn og unges liv til debat.

børns vilkår

Børns Vilkår arbejder for at sikre, at ingen børn i Danmark bliver svigtet. Hverken af de nærmeste voksne eller af samfundet.

Center for digital pædagogik

Center for Digital Pædagogik er en selvejende institution, der arbejder for at øge børn og unges trivsel i en verden præget af digitale sociale medier. CfDP er blandt Danmarks førende organisationer inden for digital rådgivning og digital dannelse for unge.

Cybernauterne

Cybernauterne tilbyder kurser, rådgivning og foredrag om cybersikkerhed og digital forståelse.

DANMARKS INSTITUT FOR PÆDAGOGIK OG UDDANNELSE

DPU er et af de tre institutter ved Faculty of Arts, Aarhus Universitet. DPU udgør Danmarks største universitetsmiljø for grundforskning og anvendt forskning inden for pædagogik og uddannelse.

dansk kvindesamfund

Dansk Kvindesamfund er en NGO, der kæmper for at sikre, at ligestilling mellem kønnene konstant er på den politiske dagsorden. Dansk Kvindesamfund er den ældste kvindeorganisation i Danmark.

Dansk Stalking center

Dansk Stalking Center forebygger stalking med viden, oplysning og dialog. Dansk Stalking Center hjælper udsatte uanset alder og køn. 

Daregender

DareGender er en organisation, der beskæftiger sig med køn og ligestilling – særligt med fokus på arbejdet for og med drenge & mænd.

Det kriminalpræventive råd

DKR er en medlemsorganisation, som består af en bred sammenslutning af organisationer og foreninger, der hver især har en interesse i at forebygge kriminalitet.

Joan-søstrene

Joan-Søstrene er en kvindepolitisk forening, der yder støtte til kvinder udsat for vold, voldtægt, sexuel chikane og/eller seksuelle overgreb i barndommen (incest) gennem en kvinde-til-kvinde rådgivning. Desuden arbejdes der kvindepolitisk med samfundsproblemet sexuelle og fysiske overgreb mod kvinder.

kvinderådet

Kvinderådet er en paraplyorganisation, der består af 42 forskellige samfundsorganisationer. Kvinderådet arbejder for at forbedre kvinders rettigheder og vilkår med det formål at fremme ligestilling, nationalt og internationalt.

ligestillingsafdelingen

Ligestillingsafdelingen er tilknyttet Miljø- og Fødevareministeriet.

Medierådet for børn og unge

Medierådet for Børn og Unge er nedsat af Kulturministeren for bl.a. at aldersmærke film samt vejlede forældre om film og computerspil. Medierådet fungerer også som videncenter, der oplyser og rådgiver om børn og unges brug af digitale medier, herunder digital tryghed, trivsel, kompetencer og rettigheder. Rådet består af syv medlemmer.

Offerrådgivningen i danmark

Offerrådgivningen er en frivillig organisation, der blev stiftet i 1998 med finansielle midler fra Rigspolitiet. Med frivillige rådgivere yder organisationen hjælp til folk, der har været udsat for voldsomme eller chokerende begivenheder, der kan sætte dybe spor hos offeret.

REd barnet

Red Barnet er verdens største uafhængige børneorganisation. Red Barnet kæmper for børns rettigheder og giver akut og langsigtet hjælp til udsatte børn i Danmark og resten af verden.

Sex & samfund

Sex og Samfund arbejder for at sikre retten til seksuel trivsel, reproduktiv sundhed og seksualoplysning som en menneskeret.

SSP Samrådet

SSP Samrådet er paraplyorganisationen for SSP i hele Danmark. SSP Samrådet er en forening af og for fagpersoner i SSP arbejdsfeltet.