Sådan donerer du til DIGA

Foreningen har brug for økonomisk støtte til opfyldelse af foreningens almindelige drift og nødvendige aktiviteter. Vi har tre donationspakker:

Hvis I ønsker at støtte foreningens arbejde, kan du indbetale jeres donationsbidrag direkte på foreningens bankkonto: 8418  8929742134 (Andelskassen OIKOS). Husk at mærke indbetalingen med ”donation” og oplyse om jeres navn.

Send samtidig en mail til digitaltansvar@digitaltansvar.dk med navn, adresse og mailadresse, så vi kan registrere jeres donation og løbende sende jer information om foreningen.