Event 1

Ordinær generalforsamling

Som følge af de fortsatte COVID-restriktioner afholdes dette års generalforsamling i Digitalt Ansvar online og uden personligt fremmøde. Generalforsamlingen vil blive afholdt den 20. april 2021 kl. 16.30 under ledelse af en dirigent udpeget af bestyrelsen. 

Senest den 13. april vil vi udsende dagsorden med årsberetning, årsregnskab, evt. forslag fra bestyrelsen, forslag til budget og kontingent samt forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor. Har man – som medlem – forslag til behandling på generalforsamlingen skal disse sendes til bestyrelsen senest den 6. april på kontakt@digitaltansvar.dk, mærket “Forslag til GF 2021”.

Afstemning om generalforsamlingens punkter vil blive tilrettelagt ved brug af en stemmeseddel, som skal sendes til generalforsamlingens dirigent, der samtidig kan kontrollere deltagernes stemmeret. Mere info følger.

Del denne begivenhed