Vi har et retssystem i Danmark, og det er vi nødt til at stole på. Derfor har Digitalt Ansvar lavet en kort guide, som du kan starte ud med, hvis du oplever at blive udsat for en digital krænkelse. Husk at du altid er velkommen til at tage kontakt til os, hvis du har spørgsmål.

Guide: HVIS DU ER BLEVET DIGITALT KRÆNKET

Er du blevet udsat for en digital krænkelse, skal du først og fremmest finde hjælp, så du ikke står alene med den ubehagelige oplevelse. Du kan tale med enten en god ven, en lærer, studievejleder eller en anden voksen, du stoler på – fx dine forældre.

Hvis du ikke får den støtte, vejledning og forståelse, du har brug for den vej igennem – eller hvis du foretrækker at være mere anonym – kan du tage kontakt til en organisation, der tilbyder rådgivning. Prøv fx:

Red Barnet
Børns Vilkår
OfferRådgivningen i Danmark
Sex & Samfund
DareGender
Dansk Kvindesamfund

Selvom den første reaktion ofte er at slette alt og lukke Facebook og computer ned, så er det vigtigt, at du i forbindelse med en politianmeldelse – eller når du tager kontakt til en advokat – har materiale, der kan dokumentere krænkelsen.

Du skal derfor gemme ALT, der kan bruges som dokumentation for krænkelsen: Screenshots fra hjemmesider, Facebook, Instagram, Snapchat eller andre online steder, hvor der ligger billeder eller film af dig.

Du skal også gemme e-mails og SMS-beskeder, du modtager, som relaterer sig til krænkelsen. Hvis nogen kontakter eller truer dig, skal du gemme dokumentationen. Det kan være med til at afsløre identiteten på krænkeren.

Deling på nettet kan gå ekstremt stærkt. Det er derfor vigtigt, at du reagerer hurtigt. Tag straks kontakt til operatører af de forskellige hjemmesider og sociale medier, hvor indholdet er blevet delt, og bed dem om at fjerne billeder eller film. De forskellige platforme kan have en politik, der giver dig ret til at få fjernet diverse materiale. Dem har vi forsøgt at samle her.

Spørg eventuelt din familie eller dine venner om hjælp, så du ikke står alene med det. Jo før I får stoppet delingen, des mindre spreder det sig.

Vil det sociale medie eller hjemmesiden ikke imødekomme din forespørgsel? Så kan du indgive en anmeldelse til Datatilsynet, for ifølge persondataloven har du ret til at blive slettet. Se mere her.

Du skal anmelde forholdet til politiet. Det kan du gøre på forskellige måder:

1. Henvend dig til din lokale politikreds ved at møde op personligt. Find information om din lokale politikreds her.

2. Tag telefonisk kontakt til politiet. Find nummeret via linket ovenfor eller ring 114.

3. Hvis der er tale om en sexkrænkelse kan du indgive din anmeldelse elektronisk her

Det er meget vigtigt, at du anmelder forholdet – selv hvis politiet svarer, at de ikke har ressourcer til at undersøge din anmeldelse nærmere. Anmeldelsen kan – uanset om der sker noget med det samme eller ej – bruges til at synliggøre omfanget af denne type sager og behovet for en målrettet indsats.

Når du har anmeldt sagen til politiet, kan du anmelde den til dit eller dine forældres forsikringsselskab. I mange tilfælde kan forsikringen både hjælpe med retshjælpsdækning til en eventuel retssag, og med dækning af udgifter til en psykolog, hvis du får brug for det.

Digitale krænkelser har ofte meget alvorlige konsekvenser for den krænkede og den krænkedes nærtstående. Derfor anbefaler vi, at du sørger for at få håndteret konsekvenserne ved krænkelsen med hjælp fra en professionel. Dækker din forsikring ikke psykologhjælp, er der andre muligheder. Du kan fx få en henvisning fra egen læge eller kontakte Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet. De har rådgivere og psykologer ansat, som kan hjælpe og vejlede omkring dine muligheder for at få hjælp.

En advokat kan hjælpe med at stoppe delingen, vurdere din sag og svare på følgende:

Har du et erstatningskrav?

Kan sagen anlægges udenom politiet?

Er der tilstrækkelige beviser og dokumentation for krænkelsen?

Selvom advokater kan være dyre, behøver det ikke at koste noget at ringe til en advokat. Husk at advokater lever af at hjælpe folk, og det er ikke pinligt at ringe og fortælle om din sag. Skriv eventuelt først en e-mail, hvis du synes det er lettere.

Inden du kontakter advokaten, er det en god idé at finde svar på to spørgsmål:

1. Har du retshjælpsforsikring?

Undersøg, om du er dækket af en retshjælpsforsikring. Hvis du bor hjemme, er det jeres families forsikringsselskab og indboforsikring, der skal spørges. Hvis du er forsikret, vil dine omkostninger til advokat blive betalt af forsikringen, hvis de godkender det. Advokaten kan også hjælpe dig med at søge om forsikringsdækning.

2. Er du omfattet af reglerne om fri proces?

Hvis du er omfattet af reglerne om fri proces, skal du ikke betale nogle omkostninger i forbindelse med en retssag. Som udgangspunkt har du adgang til fri proces, hvis din årlige indkomst er på 308.000 kr. eller mindre. Også det kan advokaten hjælpe med at undersøge og ansøge om.

Du er velkommen til at skrive til Miriam Michaelsen på mim@njordlaw.com for en gratis vurdering af din sag.

Når du har indgivet en anmeldelse til politiet, og der efter 3 måneder ikke er sket noget i din sag, skal du klage til politiet. Du kan klage over politiets sagsbehandling ved at sende en e-mail med din klage til din lokale politikreds.

Det er vigtigt, at du klager, fordi det synliggør problemet med manglende sagsbehandling af denne type sager. I din klage skal du angive så mange oplysninger om sagen som muligt. Det vil hjælpe politiet med hurtigere at tage stilling til din klage.