Som et resultat af teknologiens konstante udvikling opstår der hele tiden nye typer af digitale krænkelser, som kræver vores opmærksomhed. Alt for længe har den digitale verden dog fået lov at leve sit eget liv og det betyder, at der stadig hersker stor uklarhed om hvordan digitale krænkelsessager kan og bør håndteres.

Det har store konsekvenser for de enkelte udsatte, men også for vores samfund som helhed – bl.a. fordi den demokratiske samtale trues når politikere, meningsdannere og andre offentlige personer ender med at trække sig fra debatten fordi de digitale krænkelser tager overhånd. Digitale krænkelser bør ikke være et vilkår man skal acceptere for at engagere sig offentligt, ligesom de ikke bør accepteres som en naturlig følge af samfundets digitalisering.

Vi kan gøre mere!

Digitale krænkelser skal håndteres fra et holistisk udgangspunkt, der involverer alle dele af problematikken. Det betyder at Digitalt Ansvar arbejder for:

DIGITALT ANSVARS FORMÅL

Digitalt Ansvar ønsker en tryg og ansvarlig digital udvikling, der fremmer den demokratiske samtale, styrker fællesskaber og beskytter mod digitale krænkelser og skadevirkninger.

Digitalt Ansvars mission er at fremme en tryg og ansvarlig digital udvikling – ved at være det samlende knudepunkt og en vidensbank for aktører på tværs af fagområder. Vi opbygger og formidler viden om digitale udfordringer, skaber dialog og debat samt peger på fælles løsninger for mere digital ansvarlighed. 

PRIORITERING AF
VIDEN & DATA

Viden skal samles, støttes og deles på tværs af fagområder. Derfor samler vi eksperter og praktikere i netværksgrupper.

EFFEKTIV EFTERFORSKNING

Politi og anklagemyndighed skal sidestille anmeldelser om ulovlige krænkelser på nettet med andre anmeldelser og sikre effektiv efterforskning og domstolsprøvelse.

TIDSSVARENDE LOVGIVNING

Lovgivningen og retspraksis skal følge med den digitale udvikling, så personer nyder samme beskyttelse i det digitale som i det fysiske rum.