Hvad vil vi?

Vold, overgreb og seksuelle krænkelser har de samme personlige konsekvenser for dem, der er ofre på nettet som ofre der krænkes på gaden eller i hjemmet.

Deling på internettet af billeder og film med krænkende indhold, som er taget, optaget og videresendt uden samtykke fra personerne, der optræder, er desuden ulovligt.

Det er klart efter dansk ret. Derfor arbejder vi i foreningen Digitalt Ansvar (DIGA) målrettet for tidssvarende lovgivning og effektiv efterforskning af digitale krænkelser, og sammen med forskere og aktører sikrer vi mere viden og målrettet undervisning om betydningen af digitale krænkelser.

Tidssvarende lovgivning

Lovgivningen og retspraksis skal følge med den digitale udvikling, så personer nyder samme beskyttelse i det digitale som i det fysiske rum.

Effektiv efterforskning

Politi og anklagemyndighed skal sidestille anmeldelser om ulovlige krænkelser på nettet med andre anmeldelser og sikre effektiv efterforskning og domstolsprøvelse.

 

Viden og data

Anmeldelser om digitale krænkelser skal registreres og offerundersøgelser løbende foretages, så omfanget afdækkes og udviklingen overvåges.

Målrettet undervisning

Undervisningstilbud til jurister og andre rådgivere, politifolk, dommere og domsmænd skal være tilgængelige, opdaterede og fagligt relevante.