Kære medlemmer og ikke mindst interesserede 

Velkommen til et nyt år – 2019 – som forhåbentligt bliver et år med mere tidssvarende lovgivning, mere effektiv efterforskning, bedre viden og data og målrettet undervisning omkring digitale krænkelser.

Men vi er ikke i mål endnu. Desværre. Vi har fortsat en vigtig opgave med at etablere samarbejder på tværs og dele viden og erfaring for at sikre bedre vilkår for alle, der er i berøring med digitale krænkelser. Kun ved at samarbejde kan vi være med til at løse de samfundsmæssige udfordringer, der er på netop dette område.

Vi håber derfor at se så mange af jer som muligt til årets første netværksmøder, som nu er blevet fastlagt:

TID OG STED:

Lovgivning – onsdag den 20. februar 2019 kl. 16.30-18.00

Rådgivning – torsdag den 28. februar 2019 kl. 16.30-18.00

Forskning & Viden – torsdag den 14. marts 2019 kl. 16.30-18.00

Møderne afholdes i lokaler stillet til rådighed af NJORD Law Firm i Pilestræde 58, 6. sal, 1112 København K.

Tilmelding kan ske ved at sende en e-mail til: 

digitaltansvar@digitaltansvar.dk

For at blive tilmeldt netværksmøderne skal du, din organisation eller virksomhed være indskrevet som medlem af foreningen Digitalt Ansvar.

Hvis du ikke er medlem endnu, kan du tilmelde dig ved at skrive til foreningen eller klikke herunder:

Vi glæder os til at se jer ved bordet. 

Med venlig hilsen

Miriam Michaelsen

Bestyrelsesformand