Ifølge loven må du kun dele informationer, billeder og film om og af andre, når personen tydeligt og frivilligt har sagt ja til, at du må dele dem. Det kalder man for samtykke. Hvis du ikke har fået samtykke, er det ulovligt at dele private, følsomme og intime informationer eller billeder – både intime billeder, men faktisk også helt almindelige portrætbilleder.

Hvis du har modtaget et billede eller en film, har du måske fået samtykke fra den på billedet til at beholde det på din computer eller telefon. Men det er ikke det samme som at have samtykke til at dele det videre. Og du skal slette det straks, hvis du bliver bedt om det.

hvad siger loven om digitale krænkelser?

Herunder kan du se de paragraffer i loven, der handler om digitale krænkelser. De handler ikke kun om produktion og deling af billeder og film, men også om f.eks. deling af krænkende udtalelser og meddelelser om andre mennesker.

Straffelovens § 23

medvirken

Ifølge straffelovens § 23 kan man også straffes, selvom man ikke selv har filmet eller delt noget ulovligt. Hvis man medvirker, kan det nemlig også være ulovligt. At medvirke til noget kan for eksempel være at hjælpe nogen med at optage eller dele – eller at opfordre andre til at gøre det.

Straffen afhænger af, i hvilket omfang du har medvirket, og hvad strafferammen er for den lovovertrædelse, som du har medvirket til.  

ERSTATNINGS-
ANSVARSLOVENS § 26

GODTGØRELSE FOR TORT

Ifølge erstatningsansvarslovens § 26 kan den, der er ansvarlig for en krænkelse af en andens ære eller person, f.eks. ved at dele billeder eller film, dømmes til at betale den krænkede en godtgørelse for tort.

Tortgodtgørelsen, som det hedder, fastsættes af retten, når en person bliver dømt, og godtgørelsesniveauet ligger i dag mellem 10.000 kroner og 75.000 kroner, men er fortsat stigende. Der er netop vedtaget ny lovgivning, som medfører en tredobling af tortgodtgørelsen.

Straffelovens § 226

optagelse af børnepornografiske
billeder & film

Det er selvfølgelig god stil altid at spørge, før du fotograferer eller filmer andre. Men det kan faktisk også være ulovligt at lade være, hvis den, du foreviger, er afklædt eller befinder sig i en seksuel situation.

Ifølge straffeloven er det ulovligt at optage eller fotografere en person under 18 år i seksuelle situationer uden at have fået lov.

Er personen under 15 år, er det ulovligt, uanset om du har fået lov til at tage billedet eller ej. Er man under 15 år, er man ifølge loven nemlig for ung til at give samtykke til at blive optaget eller fotograferet i en seksuel situation. I princippet vil du skulle spørge den afbilledes forældre om lov, før du fotograferer personen i en intim eller krænkende situation. 

Ifølge straffelovens § 226 kan du blive straffet med bøde eller fængsel i op til 6 år, hvis du optager pornografiske billeder eller film af en person under 18 år med det formål at dele, sælge eller på anden måde udbrede materialet. Det gælder derfor også, hvis formålet med at filme er at vise optagelsen eller billedet til andre mennesker. At et billede er pornografisk betyder, at det viser noget seksuelt eller en persons kønsdele.

Straffelovens § 232

blufærdigheds-krænkelse

Ifølge straffelovens § 232 er det strafbart at krænke andres blufærdighed. Det kan du komme til at gøre på flere måder:

Delt uden samtykke
Du kan krænke en andens blufærdighed ved at dele et billede eller en film af personen, hvor han eller hun ikke har tøj på eller optræder i en privat eller seksuel situation og ikke har sagt ja til, at du må dele det.

Krænkende kommentarer
Ifølge loven kan du også krænke en andens blufærdighed ved at skrive krænkende kommentarer om dem på nettet og dele manipulerede billeder – det kan være billeder, hvor en persons hoved er photoshoppet på en pornomodels krop, så det ligner, at personen er nøgen.
At dele et billede, en film eller en krænkende meddelelse uden samtykke kan straffes med bøde eller fængsel i op til 4 år. Herudover får du en plet på straffeattesten i minimum 2 år, hvis du bliver dømt for det.

Dickpics uden invitation
En anden måde at krænke andres blufærdighed på er ved at sende et billede eller en film med seksuelt indhold, uden at du er blevet bedt om det af modtageren. Ved at sende et dickpic til en ny ven på Snapchat for eksempel.
Straffen for at gøre det første gang er typisk en bøde, hvis du bliver dømt. Bliver du ved, kan straffen blive hårdere.

En ung kvinde fik sine billeder fra Facebook billedmanipuleret, så det lignede, at hun var pornomodel.
Billederne blev lagt op på en pornohjemmeside og spredt.

I retten blev krænkeren idømt fængsel for medvirken til blufærdighedskrænkelse, besiddelse af og udbredelse af billeder af personer under 18 år. Han blev derudover dømt til at skulle betale 40.000 kroner til kvinden i tortgodtgørelse.

Straffelovens § 235

UDBREDELSE AF
BØRNEPORNOGRAFISK MATERIALE

Mange forbinder ordet børneporno med pædofile voksne, der godt kan lide at se på nøgne børn. Men faktisk er billeder og film af unge under 18 år, der bliver delt af andre unge, også omfattet af lovens paragraffer om børneporno.

Hvis du deler et nøgenbillede eller en video med seksuelt indhold af en person under 18 år, kan du blive dømt for udbredelse af børneporno. For selvom den seksuelle lavalder i Danmark er 15 år, må seksuelle billeder og film af børn og unge under 18 år aldrig deles videre, heller ikke, selvom personen på billedet eller filmen synes, det er ok.

Du kan også dømmes for distribution af børneporno, hvis du manipulerer billeder af unge under 18 år i for eksempel photoshop, så de ligner seksuelle billeder.

Du kan straffes med bøde eller fængsel i op til 2 år eller under særligt skærpende omstændigheder op til 6 år, hvis du bliver dømt for distribution af børneporno. Derudover får du en plet på din straffeattest i minimum 2 år og på din børneattest i minimum 10 år, hvis du dømmes.

Har du en plet på børneattesten betyder det, at du ikke kan få lov til at arbejde med børn for eksempel som pædagogmedhjælper eller frivillig fodboldtræner. Du kan heller ikke få lov til at rejse ind i USA, hvis du er dømt for at udbrede børneporno.

Også ulovligt bare at kigge med
Ifølge straffelovens § 235 er det også ulovligt at være i besiddelse af eller opsøge børnepornografisk materiale på nettet. Så det er altså også ulovligt at sidde og kigge på hjemmesider med nøgne unge under 18 år eller at have en mappe liggende på computeren eller telefonen med jævnaldrende fra parallelklassen. Bliver du dømt for det, er straffen typisk en bøde eller i værste fald fængsel i op til 1 år.

Der er dog en undtagelse til reglen om distribution og besiddelse af børneporno. Det er nemlig ikke strafbart at have billeder, film eller lignende liggende på computeren eller telefonen af en person, der er fyldt 15 år, hvis han eller hun har samtykket til det (de må selvfølgelig ikke deles videre). Det kaldes ’kærestereglen’.

Men her er det vigtigt at fremhæve, at du kun må have billederne liggende, så længe den anden synes, det er i orden – så den anden kan til hver en tid bede dig om at slette materialet, for eksempel hvis I har været kærester og slår op. Og så skal du straks slette det, hvis du vil undgå at overtræde loven og risikere at blive dømt for besiddelse af børneporno.

Umbrella-sagen
Pornografiske videoer af en 15-årig pige og en flok drenge er blevet delt blandt tusindvis af unge i Danmark de seneste år. Politiet har sigtet 1.004 primært unge for distribution af børneporno, fordi de har delt videoen med deres venner via Facebook Messenger. Flere af de sigtede er blevet dømt for distribution af børneporno og har fået betingede fængselsstraffe og pletter på deres børneattester de næste ti år. 

Roskilde-dommen
En kvinde under 18 år blev fotograferet i en intim situation af sin daværende kæreste. Da hun slog op med ham, delte han det krænkende materiale til en række af sine venner samt kvindens forældre. Det hævnelement og den ydmygelse, som var forbundet med krænkelsen, medførte, at han blev idømt 30 dages betinget fængsel for distribution af børneporno og skulle betale 50.000 kr. i tortgodtgørelse til den unge kvinde.

Straffelovens § 263

BREVHEMMELIGHED, HACKING & IDENTITETS-TYVERI

Hvis du logger ind på en andens konto på et socialt medie uden at få lov, kan du hurtigt komme på kant med straffelovens paragraf om brevhemmelighed. For det er ulovligt at snage i andres personlige oplysninger, mails, beskeder og andet privat uden at få lov. Det kan give en bøde eller fængsel i op til 1 år og 6 måneder, hvis du bliver dømt for det. Snager du ved f.eks. at åbne en andens fysiske brev, kan det give bøde eller fængsel i op til 6 måneder.

Identitetstyveri, hvor du for eksempel opretter en falsk profil i en andens navn, kan også straffes med bøde eller fængsel i op til 1 år og 6 måneder efter straffelovens §§ 263 og 276.

Straffelovens
§ 264 A

UBERETTIGET FOTOGRAFERING

Hvis du fisker en telefon op af tasken i omklædningsrummet eller på anden vis sniger dig til at tage billeder af andre i intime eller private situationer, uden de ved det, gør du noget ulovligt. Så har du nemlig ikke fået samtykke til at tage billedet eller filme. Loven gælder, uanset hvor gamle, personerne, du filmer eller fotograferer, er.

Ifølge straffelovens § 264a kan du blive straffet med bøde eller fængsel indtil 6 måneder, hvis du fotograferer en person, som befinder sig på et ikke frit tilgængeligt sted.

Et ’frit tilgængeligt sted’ betyder et sted, hvor alle og enhver kan skaffe sig adgang til at komme hen – for eksempel en gågade, en strand eller en parkeringsplads foran et supermarked. Et ’ikke frit tilgængeligt sted’ er et sted, hvor ikke alle kan få lov at komme ind, for eksempel et privat hjem, et toilet, en skole, et omklædningsrum eller en privatfest i et hjem.

Straffelovens
§ 264 D

UBERETTIGET DELING AF MATERIALE AF PRIVAT KARAKTER

Når du får tilsendt et nøgenbillede af din kæreste – eller får det mellem hænderne på anden vis – gør du klogt i at holde det for dig selv.

Hvis du sender billeder eller videoer af privat karakter rundt uden at have fået lov af personerne på billederne, kan du straffes med bøde eller fængsel i op til 3 år ved særligt skærpende omstændigheder. En skærpende omstændighed kan for eksempel være, hvis du lægger billedet ud i en facebookgruppe, i en Dropboxmappe eller på en hjemmeside. Bliver du dømt for at gøre det, får du en plet på straffeattesten i minimum 2 år.

Hvis personerne på billederne eller videoerne er under 18 år, kan du straffes efter straffelovens § 235 for distribution af børneporno. 

Billeder af ekskonen
En mand scannede syv nøgenbilleder ind af sin tidligere hustru og lagde dem på sin hjemmeside på internettet med angivelse af hendes personnummer, adresse og telefonnummer og en stærkt krænkende tekst. Eksmanden begrundede delingen med, at ekskonen skulle have nægtet hans forældre at se deres børn i juleferien. Manden blev idømt 20 dages ubetinget fængsel for uberettiget deling.

Delte med fuldt navn
I en anden sag delte en mand i midten af tyverne to billeder af sin ekskæreste på en international hjemmeside, der var kendt for at indeholde såkaldt hævnporno. Sammen med billederne havde manden også delt kvindens fulde navn og billeder fra hendes Facebookprofil, så det var muligt at identificere hende. Manden blev idømt 40 dages betinget fængsel, 60 timers samfundstjeneste og skulle betale 20.000 kroner i tortgodtgørelse til kvinden.

Samleje på toilet
En ung mand havde optaget en film via Snapchat af et samleje og lagt den op på sin MyStory. Optagelsen havde fundet sted i en forlystelsespark, hvor personerne på filmen havde samleje på toilettet. Filmen var blevet videresendt til mellem 100 og 150 personer. Straffen blev fastsat til 30 dages betinget fængsel og 40 timers samfundstjeneste.

Straffelovens § 266

TRUSLER OG AFPRESNING

”Send et nude, eller jeg sender det billede jeg tog af dig, mens du sov, videre til alle, du kender”.

Trusler som denne er strafbare ifølge straffelovens §266. Det gælder både mundtlige og skriftlige trusler, der bliver brugt til at gøre en anden bange – det kan for eksempel være for at kunne presse vedkommende til at sende et nøgenbillede eller give seksuelle ydelser. Det er ligegyldigt om den, der truer, har tænkt sig at gøre det, han eller hun truer med, i virkeligheden. Ifølge loven kan det straffes med bøde eller op til 2 års fængsel at fremsætte alvorlige trusler.

Straffelovens § 267

ÆRESKRÆNKELSE

En ærekrænkelse betyder, at du ved dine ord og handlinger krænker en andens ære. Det kan for eksempel være, hvis du deler en film eller et nøgenbillede uden at have fået lov, men det kan også være, hvis du deler en meget personlig oplysning, som din kammerat har fortalt dig i hemmelighed. På den måde er der også en fin grænse imellem mobning og ærekrænkelser, og der skal ikke meget til, før mobning bliver så grov, at den kan kaldes for en ærekrænkelse.

Ifølge straffelovens § 267 kan du straffes med bøde eller fængsel op til 1 år, hvis du krænker en anden persons ære – for eksempel ved at fremsætte eller udbrede en udtalelse eller andre påstande eller informationer om personen.