Digitalt Ansvar faciliterer løbende tværfaglige netværksmøder, der fokuserer på vidensdeling og samarbejde. Møderne har til formål at sikre bedre vilkår for alle, der er i berøring med digitale krænkelser samt at styrke en fælles indsats på området.

Netværksmøderne afholdes hos:
NJORD Law Firm
Pilestræde 58, 6. sal
1112 København K

Møderne er i udgangspunktet for medlemmer af Digitalt Ansvar, men kontakt os endelig, hvis du er interesseret i at høre mere.

LOVGIVNING
28. april

KL. 16:00 - 18:00

Tech
18. JUNI

KL. 16:00 - 18:00

Forskning
08. SEPTEMBER

KL. 16:00 - 18:00

RÅDGIVNING
22. SEPTEMBER

KL. 16:00 - 18:00