Presseklip 1

Overblik over Danmarks nye tech-strategi

Danmarks tech-ambassadør Anne Marie Engtoft Larsen præsenterede den nye strategi i februar, i samarbejde med udenrigsminister Jeppe Kofod. Strategien løber fra 2021-2023 og beskriver Danmarks målsætninger for teknologisk diplomati og udvikling.

Strategien centrerer sig om 3 strategiske prioriteringer (tryghed, demokrati og samfundsansvar), der specificeres i hhv. fokusområder, målsætninger og tiltag. I alt defineres 21 tiltag under de strategiske prioriteringer. Du kan få et overblik over dem her:

TRYGHED

 1. NATO og EU har med bidrag fra Danmark opbygget et struktureret samarbejde med tech-industrien
 2. Afholdt højniveaubesøg for NATO og allierede i Silicon Valley mhp. at etablere tættere industrisamarbejde, som bidrager til at fastholde Alliancens teknologiske forspring
 3. Samlet mindst 20 ligesindede lande på højt niveau til sikkerhedspolitiske drøftelser med tech-industrien
 4. Bidraget til internationalt samarbejde med sociale medier om imødegåelse af påvirkningskampagner
 5. Bidraget til dialog mellem relevante danske myndigheder og de fem mest anvendte sociale medieplatforme af børn og unge i Danmark
 6. Bidraget til internationalt samarbejde om beskyttelse af børn og unge online, baseret på danske erfaringer

DEMOKRATI

 1. Gennem konkrete policy-indspil bidraget til, at EU har udviklet en veldefineret og aktiv teknologisk udenrigspolitik
 2. Skabt stærkere transatlantisk dialog om ny teknologi og internationale digitale spilleregler gennem årligt Tech & Cyber-møde
 3. Etableret løbende dialog med 10 relevante og ansvarlige europæiske tech-virksomheder med henblik på udvikling af reel europæisk techalliance
 4. Etableret strategisk partnerskab med NGO’er, ligesindede lande og tech-virksomheder til monitorering af digitalt tilskyndede voldshandlinger, herunder potentielle folkedrab
 5. Bidraget med konkrete policy-indspil i Freedom Online Coalition om techindustriens rolle ift. beskyttelse af menneskerettigheder online
 6. Styrket civilsamfundets digitale modstandskraft i udviklingslandene
 7. Medvirket til, at ansvarlig teknologi er på dagsordenen for FN’s menneskerettighedsråd

SAMFUNDSANSVAR

 1. Bidraget til dansk policy-udvikling om techindustriens forretningsmodeller
 2. Medvirket til international policy-udvikling om handleveje og mekanismer, når tech-giganterne træder forkert
 3. Har rejst minimum fem konkrete sager over for tech-giganterne på vegne af relevante myndigheder, med konkret handlingsændring som resultat
 4. Gennem netværk og åbning af nye døre, bidraget til 10 konkrete muligheder for danske tech-eksportvirksomheder og udenlandske investeringer i Danmark
 5. Etableret dialog med arbejdsmarkedets parter i Danmark og relevante myndigheder om den danske model i den digitale tidsalder
 6. Bidraget til Danmarks digitale policy-udvikling med mindst 10 indberetninger/analyser pr. år om væsentlige teknologipolitiske emner
 7. Udarbejdet og publiceret katalog over danske eksempler på ansvarlig teknologiudvikling – private såvel som offentlige
 8. Mindst tre internationale pressemarkeringer pr. år om Danmarks tilgang til ansvarlig teknologiudvikling

Strategien er præget af det voksende behov for en ansvarlig og demokratisk teknologipolitik, men har samtidig fået kritik for at skyde med spredehagl og for at minde (for) meget om den tidligere strategi på området.

Synet på tech-giganterne er mere kritisk, og det er ikke længere et spørgsmål om tech-industrien skal reguleres, men hvordan den skal reguleres 


STRATEGI FOR DANMARKS TEKNOLOGISKE DIPLOMATI 

I Digitalt Ansvar stiller vi os positive overfor den nye strategi, men håber samtidig at man vil prioritere national lovgivning selvom strategien fokuserer på at etablere handleveje via EU og styrke EUs muligheder for regulering af tech-industrien.

Download og læs den fulde strategi her.


Hvad er en tech-ambassadør?
Efter et års søgen lykkedes det at finde en ny tech-ambassadør, Anne Marie Engtoft Larsen, der besidder posten fra Silicon Valley i Californien, USA. Anne Marie Engtoft Larsen kommer fra en stilling i World Economic Forum.

Danmarks tech-ambassadør har ansvar for at understøtte det såkaldte techplomacy (globalt teknologisk diplomati) og skal blandt andet arbejde for at sikre, at store tech-aktører tager samfundsansvar.

Læs mere om både techplomacy og ambassadøren her.

Del denne nyhed