Om os

Hvem er vi ?

Vold, overgreb og seksuelle krænkelser har de samme personlige konsekvenser for dem, der er ofre på nettet som ofre der krænkes på gaden eller i hjemmet.

Deling på internettet af billeder og film med krænkende indhold, som er taget, optaget og videresendt uden samtykke fra personerne, der optræder, er desuden ulovligt.

Det er klart efter dansk ret. Derfor arbejder vi i foreningen Digitalt Ansvar (DIGA) målrettet for tidssvarende lovgivning og effektiv efterforskning af digitale krænkelser, og sammen med forskere og aktører sikrer vi mere viden og målrettet undervisning om betydningen af digitale krænkelser.

Tidssvarende lovgivning

Lovgivningen og retspraksis skal følge med den digitale udvikling, så personer nyder samme beskyttelse i det digitale som i det fysiske rum.

Effektiv efterforskning

Politi og anklagemyndighed skal sidestille anmeldelser om ulovlige krænkelser på nettet med andre anmeldelser og sikre effektiv efterforskning og domstolsprøvelse.

 

Viden og data

Anmeldelser om digitale krænkelser skal registreres og offerundersøgelser løbende foretages, så omfanget afdækkes og udviklingen overvåges.

Målrettet undervisning

Undervisningstilbud til jurister og andre rådgivere, politifolk, dommere og domsmænd skal være tilgængelige, opdaterede og fagligt relevante.

 

Samarbejdspartnere

Red Barnet

Red Barnet er verdens største uafhængige børneorganisation. Red Barnet kæmper for børns rettigheder og giver akut og langsigtet hjælp til udsatte børn i Danmark og resten af verden.

 
SletDet

SletDet kan hjælpe og rådgive dig, hvis du har fået delt private, grænseoverskridende eller krænkende informationer, billeder eller video på internettet.

OfferRådgivningen

Offerrådgivningen er en frivillig organisation, der blev stiftet i 1998 med finansielle midler fra Rigspolitiet. Med frivillige rådgivere yder organisationen hjælp til folk, der har været udsat for voldsomme eller chokerende begivenheder, der kan sætte dybe spor hos offeret.

Sex og Samfund

Sex og Samfund arbejder for at sikre retten til seksuel trivsel, reproduktiv sundhed og seksualoplysning som en menneskeret.

Børns Vilkår

Børns Vilkår arbejder for at sikre, at ingen børn i Danmark bliver svigtet. Hverken af de nærmeste voksne eller af samfundet.

Dansk Kvindesamfund

Fra 1871 og til nu har Dansk Kvindesamfund kæmpet for at sikre ligestilling mellem kønnene.

Joan-Søstrene

Joan-Søstrene er en kvindepolitisk forening, der yder støtte til kvinder udsat for vold, voldtægt, sexuel chikane og/eller sexuelle overgreb i barndommen (incest) gennem en kvinde-til-kvinde rådgivning. Desuden arbejdes der kvindepolitisk med samfundsproblemet sexuelle og fysiske overgreb mod kvinder

Digitalt Ansvars bestyrelse

Ask Hesby Krogh

Bestyrelsesmedlem / Chefkonsulent

Mathilde Worch Jensen

Bestyrelsesmedlem / Jurist

Ebbe Holm

Bestyrelsesmedlem / Advokat

Miriam Michaelsen

Bestyrelsesformand / Advokat

Emma Holten

Bestyrelsesmedlem / Online aktivist

Signe Bøgelund Vahlun

Bestyrelsesmedlem / Næstforkvinde