Det er i strid med straffeloven og har strafferetlige konsekvenser at sige eller skrive voldsomt krænkende ting om andre mennesker. Ytringsfriheden (Grundloven §77) i Danmark betyder ikke, at man ikke kan blive stillet til ansvar for sine ytringer efter straffelovens regler:

“Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. […]”

Det gælder uanset om krænkelsen sker i det digitale eller fysiske rum – på gaden, TV, på YouTube eller 4chan for den sags skyld.

Krænkende og injurierende udtalelser kan hertil være omfattet af straffelovens §264d:

“Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der uberettiget videregiver meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden. […]”

Bestemmelsen gælder uanset om der er tale om rigtige eller urigtige oplysninger. Det står klart og tydeligt i Straffelovrådets betænkning nr. 1563 om freds- og ærekrænkelser.

Dvs. at det er ulovligt og har konsekvenser at krænke andre mennesker, også når der ikke er tale om sexkrænkelser. Det inkluderer altså også fx at uploade krænkende optagelser af andre på nettet – under “omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden”.

Hvad kan du gøre?

Alt dette betyder, at det er muligt at anmelde ytringer i strid med §264d – og at politiet i så fald har pligt til at efterforske sagen og anklagemyndigheden en pligt til at retsforfølge.

Hvis du vil anmelde en (digital) krænkelse skal du møde op på nærmeste politistation. Du er også altid velkommen til at kontakte Digitalt Ansvar for hjælp og rådgivning.


Digitalt Ansvar og digitale krænkelser er ikke kun sexkrænkelser. Det er også fake news, hate speech og injurierende udtalelser om andre i det offentlige rum – i såvel den digitale som den fysiske verden.