Projekter med støtte fra trygfonden

projekter med støtte fra trygfonden

Med støtte fra TrygFonden har Digitalt Ansvar fået mulighed for at søsætte to aktuelle projekter: en undersøgelse af behovet for et akutberedskab til dem, der udsættes for digitale krænkelser og digital vold samt etableringen af en vidensportal, der skaber overblik over og letter adgangen til ressourcerne på området. 

 

Digitalt akutberedskab 

På trods af problemets (stigende) omfang findes der endnu ikke ét samlet sted, hvor voksne kan få kvalificeret akuthjælp, hvis de bliver udsat for digitale krænkelser eller digital vold. Flere af vores medlemsorganisationer har specialiserede tilbud, men det er stadig for svært at få hjælp akut og i tiden før politiet kan stille en sagsbehandler til rådighed. 

I de fleste sager om digitale krænkelser er tiden altafgørende. Det kan være den hurtige hjælp, der forhindrer yderligere spredning af ulovligt materiale eller som sender ofret videre til de rigtige instanser.

Pt. har politiet ikke ressourcer til at håndtere alle sager akut, og ventetiden varierer derfor fra dage og uger til måneder. I 2019 orienterede justitsministeriet desuden Folketingets retsudvalg om, at man forventede generelt stigende sagsbehandlingstider. Kombineret med en øget opmærksomhed på digitale krænkelser og tilsvarende flere henvendelser fik det Digitalt Ansvar til at søge om midler til at undersøge behovet og mulighederne for at etablere et digitalt akutberedskab.  

I sager om ulovlig deling er der typisk brug for hjælp til at:

  • Forstå, hvad det er man er udsat for
  • Lokalisering af indhold
  • Dokumentering af krænkelser (bevissikring før man sletter)
  • Råd om anmeldelse
  • Hjælp til at få stoppet delinger (herunder kontaktmulighederne hos sociale medier og -platforme)

 

Vidensportal for digitale krænkelser

Den digitale vold er i hastig udvikling. Nye fænomener kommer hele tiden til. Vi er gået fra sager om hævnporno til sager om sextortion, deepfake, doxing mv., der involverer stadig flere personer og bliver mere specialiserede i udtryk. Derfor har det længe været Digitalt Ansvars ønske at udvikle og lancere en online vidensportal med henblik på at formidle kvalificeret viden og skabe overblik over ressourcerne på området.

I dag findes information om digitale krænkelser nemlig ikke ét samlet sted. Især som forurettet er det for svært at finde frem til hvilke rettigheder man har og hvem, der kan hjælpe. Derfor ønsker vi at etablere vidensportalen som et knudepunkt for information. I forlængelse heraf vil portalen ligeledes understøtte samarbejde og vidensdeling på tværs af organisationer og aktører, der beskæftiger sig med digitale krænkelser og digital vold. At få samlet de ressourcer, der indtil nu er produceret, vil også tydeliggøre hvilken viden og hvilke initiativer vi fortsat mangler i arbejdet for at håndtere problemet.

Vidensportalen er fortsat under udvikling, men kommer fx til at indeholde: 

  • Undervisnings- og kampagnemateriale
  • Oversigter over rådgivningstilbud og andet hjælp til ofre (herunder vejledning til anmeldelse hos politi og introduktion til relevant jura)
  • Begrebs- og aktøroversigter
  • Relevant forskning
  • Information om arrangementer, kurser mv.

Formålet med vidensportalen er i sær at lette og understøtte arbejdet for dem, der beskæftiger sig med fænomenet samt at forenkle vejen til hjælp for ofrene for digitale krænkelser og deres pårørende.

Der vil, i løbet af projektet, blive udført to brugerundersøgelser for at sikre en evaluering og optimering af portalen.

Logo Tryg

Vil du vide mere?

TrygFonden støtter projekter med fokus på at gøre Danmark mere trygt.