Digital chikane

Definition

Digital chikane dækker over flere situationer på nettet. I denne ordbog omfattes situationer, hvor digitale medier som e-mail, sociale medier, blogs og hjemmesider bruges til at chikanere, true eller skræmme nogen, med forskellige motiver til grund.

Digital chikane dækker altså – som udgangspunkt – over ubehagelige og uønskede digitale henvendelser der overfuser, nedgør, intimiderer eller truer nogen.

Når chikanen har relation til arbejdet, er det et arbejdsmiljøproblem, som arbejdspladsen har pligt til at tage sig af. Læs mere om det herunder eller på siden her, der fortæller om vores digital chikane-projekt med Velliv Foreningen.

Digital chikane kan tage mange former og kan bestå af alt fra billeder, lyd- eller videooptagelser, der lægges ud på sociale medier til indicier eller omtale på hjemmesider eller lukkede fora.

Digital chikane kan være enkeltstående eller vedvarende uønsket kontakt, og kan – alt efter belastningsgrad og sammenhæng – have alvorlige psykiske og arbejdsmæssige konsekvenser.

Hvornår er det ulovligt?

Som udgangspunkt er det ikke ulovligt at tale dårligt om nogen på nettet. Men afpresning, trusler og seksuel chikane er ulovligt på nettet på samme måde som det er i den “fysiske verden”. 

Eksempel: ”Send et nude, eller jeg sender det billede jeg tog af dig, mens du sov, videre til alle, du kender”.

Trusler kan indgå i chikane og er strafbare ifølge Straffelovens § 266. Det gælder både mundtlige og skriftlige trusler, der bliver brugt til at gøre en anden bange. Det kan for eksempel være for at kunne presse vedkommende til at sende et nøgenbillede eller give seksuelle ydelser. Det er ligegyldigt om den, der truer, har tænkt sig at gøre det, han eller hun truer med, i virkeligheden. I følge loven kan det straffes med bøde eller op til 2 års fængsel at fremsætte alvorlige trusler. 

Hvor ligger ansvaret?

Hvis chikanen har relation til ens arbejde, falder det ind under arbejdsmiljøloven, hvorefter arbejdsgiveren er lovmæssigt forpligtet til at tage ansvar for medarbejderen.

Der er dog forskellige faktorer, der gør at det kan være svært at få placeret ansvaret det rigtige sted. Faktorer kan omfatte fx projektansættelser, løse ansættelser eller en arbejdskultur, der tager det for givet, at man som medarbejder selv håndterer eventuelle oplevelser med chikane. 

Udbredelse af digital chikane

Ordet chikane dækker over uønsket digital kontakt i alle sammenhænge, men forbindes ofte med arbejdsrelationer. I foråret 2021 viste en undersøgelse fra Epinion og Digitalt Ansvar, at knap hver tiende privatansatte har følt sig udsat for digital chikane fra eksterne parter indenfor det seneste år med forskellige psykiske konsekvenser til følge.