sammen mod krænkelser

Vold, overgreb og seksuelle krænkelser har de samme personlige konsekvenser for dem, der er ofre på nettet, som ofre, der krænkes på gaden eller i hjemmet. Derfor arbejder vi målrettet for at forebygge og bekæmpe digital vold.

Har du været udsat for digital vold?
Definition af digital vold

hvad er digital vold?

Der findes flere former for digitale krænkelser. Ulovlige delinger af billede-/videomateriale udgør en stor del af problemet, men der er mange andre former for krænkelser, som det også er vigtigt at være opmærksom på.  Du kan læse meget mere om digital vold her.

hvad gør digitalt ansvar?

Digitalt Ansvars mission er at fremme en tryg og ansvarlig digital udvikling – ved at være det samlende knudepunkt og en vidensbank for aktører på tværs af fagområder. Vi opbygger og formidler viden om digitale udfordringer, skaber dialog og debat samt peger på fælles løsninger for mere digital ansvarlighed.  Du kan læse meget mere om vores arbejde her.

Definition af digital vold

Reguleringen af sociale medier skal og bør ikke være overladt til tech-giganternes vilkårlighed, men underlægges demokratisk vedtagne love. Teknologi kommer altid før lovgivning. Vi har haft ti år til at lære teknologien at kende, nu er det tid til lovgivning, skriver Digitalt Ansvar.

Google er vejviser til ulovligt indhold med for eksempel seksuelle overgreb på børn. Behovet for kædeansvar er akut og starter hos Google, mener Digitalt Ansvar.

Digitalt Ansvar er medunderskriver på en aktuel erklæring, udsendt af organisationen Søstre mod vold og kontrol.

Den online morgencafé tager udgangspunkt i rapporten ”Under Indflydelse – veje ind i digitale ekstreme fællesskaber gennem køn og maskulinitet”. Caféen er særlig interessant for pædagoger, SSP-medarbejdere, folk der arbejder med børn og unge – men alle interesserede er velkomne.

Næste netværksmøde i Digitalt Ansvar har fokus på rådgivning og hjælp af (særligt unge) ofre for digitale krænkelser.

Seniorkonsulent Christian Mogensen fra Center for Digital Pædagogik medvirker i DRs nye dokumentar, der zoomer ind på pick up artist (PUA) fænomenet og en af de nyeste danske sager.

Bliv medlem

Vi arbejder hårdt for, at ofre ikke står alene i kampen mod digital vold. Men vi har brug for din hjælp. Derfor tilbyder vi forskellige former for støttemedlemskab for private, virksomheder og organisationer.

vores medlemmer