Invitation til netværksmøde i Digitalt Ansvar

Først og fremmest tak for jeres interesse og/eller deltagelse i lanceringen af foreningen Digitalt Ansvar i november 2017.

Siden da er der sket meget på området digitale krænkelser, og mange af dem, der deltog på lanceringsdagen, har på den ene eller anden måde spillet en rolle ift. at få sat fokus på emnet og ændret praksis. Så også tak for det.

Nu er tiden kommet til at få etableret netværksgrupperne, så eksperterne, praktikerne, myndighederne, tech-virksomhederne og organisationerne kan udveksle viden, erfaring og kompetencer. Kun sådan, kan vi få løst mange af de udfordringer, der er ved digitale krænkelser. Det kræver, at vi sætter os ned, deler viden og får ændret processer, praksis og mindset.

Vi har derfor fastsat datoer i maj-måned for fire netværksmøder, opdelt efter kerneområder. Dermed ikke sagt, at der ikke er mulighed for at lave nye undergrupper og netværk, hvis behovet er der.

Du kan tilmelde dig ved at sende en e-mail til digitaltansvar@digitaltansvar.dk med oplysning om, hvilke møder du gerne vil deltage i.

Det er muligt at deltage i flere af netværksmøderne, og dagsorden for møderne bliver sendt ud til de tilmeldte forud for afvikling.

For at blive tilmeldt netværksmøderne skal du, din organisation eller virksomhed være indskrevet som medlem af foreningen Digitalt Ansvar.

Et årskontingent koster:
 • 500 kr. for enkeltpersoner
 • 1.000 kr. for organisationer – giver adgang til 2 personers deltagelse
 • 25.000 kr. + moms (25 %) for virksomheder – giver adgang til 2 personers deltagelse
Du kan læse mere om foreningen og de tre forskellige former for medlemskab og vælge den, der passer til dig, din organisation eller din virksomhed her.

TID OG STED
 • Forskning & Viden: torsdag den 3. maj 2018 kl. 16.30-18.00
 • Lovgivning: torsdag den 17. maj 2018 kl. 16.30-18.00
 • Rådgivning: torsdag den 24. maj 2018 kl. 16.30-18.00
 • Tech: onsdag den 30. maj 2018 kl. 16.30-18.00


Møderne afholdes i lokaler stillet til rådighed af NJORD Law Firm i Pilestræde 58, 1112 København K.

Vi håber at se dig ved bordet, hvor vi i fællesskab skal arbejde for målrettet rådgivning, undervisning og oplysning, tidssvarende lovgivning, effektiv efterforskning og synliggørelse af omfanget og udviklingen.

På vegne af bestyrelsen

Foreningen Digitalt AnsvarOM DIGITALT ANSVAR

I foreningen Digitalt Ansvar arbejder vi målrettet for tidssvarende lovgivning og effektiv efterforskning af digitale krænkelser. For det er ulovligt at dele billeder og film uden samtykke fra de personer, der optræder. Det er klart efter dansk ret. Sammen med forskere og aktører sikrer vi mere viden og målrettet undervisning om betydningen af digitale krænkelser.

Tidssvarende lovgivning

Lovgivningen og retspraksis skal følge med den digitale udvikling, så personer nyder samme beskyttelse i det digitale som i det fysiske rum.

Effektiv efterforskning

Politi og anklagemyndighed skal sidestille anmeldelser om ulovlige krænkelser på nettet med andre anmeldelser og sikre effektiv efterforskning og domstolsprøvelse.

Viden og data

Anmeldelser om digitale krænkelser skal registreres og offerundersøgelser løbende foretages, så omfanget afdækkes og udviklingen overvåges.

Målrettet undervisning

Undervisningstilbud til jurister og andre rådgivere, politifolk, dommere og domsmænd skal være tilgængelige, opdaterede og fagligt relevante.
 

 Lad være med at være en gnu!

Deling af billeder og videoer uden samtykke er ulovligt. Don't be a gnu.

De 5 trin, hvis du er blevet digitalt krænket

Størstedelen af alle anmeldelser af hævnporno bliver hverken efterforsket eller dømt. Ved du, hvad du skal gøre, hvis det sker for dig? Start med de her fem skridt, så du som krænket kan stoppet delingen af billeder og film på nettet.
DOKUMENTER KRÆNKELSEN
Det er vigtigt, at du kan dokumentere krænkelsen. Du skal derfor gemme alt: Screenshots fra hjemmesider, Facebook, Instagram, Snapchat eller andre online steder, hvor der ligger billeder eller film af dig.
STOP ULYKKEN
Tag straks kontakt til operatører af de forskellige hjemmesider og sociale medier, hvor indholdet er blevet delt, og bed dem om at fjerne billeder eller film. Jo før du får stoppet delingen, des mindre spreder det sig.
ANMELD DET TIL POLITIET
Du skal anmelde krænkelsen til politiet – også hvis politiet svarer, at de ikke har ressourcer til at undersøge din anmeldelse nærmere. Så er du med til at synliggøre problemet.
KONTAKT EN ADVOKAT
En advokat kan hjælpe med at stoppe delingen, vurdere din sag og anlægge civilt søgsmål. Det behøver ikke at blive dyrt for dig, hvis du har retshjælpsforsikring eller ret til fri proces.
KLAG TIL POLITIET
Hvis der efter 3 måneder ikke er sket noget i din sag, skal du klage til politiet. Det er vigtigt, at du klager, fordi det synliggør problemet med manglende behandling af sager om digitale krænkelser.

Hvorfor ta'r du digitalt ansvar?

Sammen tager vi #digitaltansvar

Vi er gået sammen om at oplyse, uddanne og aktivere alle, der er i berøring med ofre for digitale krænkelser. Vi er Digitalt Ansvar.
Ask Hesby Krogh
Ask Hesby Krogh

Bestyrelsesmedlem / Chefkonsulent

  Ebbe Holm
  Ebbe Holm

  Bestyrelsesmedlem / Advokat

   Emma Holten
   Emma Holten

   Bestyrelsesmedlem / Online aktivist

    Mathilde Worch Jensen
    Mathilde Worch Jensen

    Bestyrelsesmedlem / Jurist

     Miriam Michaelsen
     Miriam Michaelsen

     Bestyrelsesformand / Advokat

      Signe Bøgelund Vahlun
      Signe Bøgelund Vahlun

      Bestyrelsesmedlem / Næstforkvinde