Digitale krænkelser kan ikke gradbøjes

Vold, overgreb og seksuelle krænkelser har de samme personlige konsekvenser for dem, der er ofre på nettet, som ofre, der krænkes på gaden eller i hjemmet. Derfor arbejder vi målrettet for at forebygge og bekæmpe digitale krænkelser.

Digitalt Ansvar agerer paraplyorganisation og knudepunkt for relevante aktører indenfor digitale krænkelser.

Digitalt Ansvar består - indtil videre - af 17 medlemsorganisationer. Herudover tæller vi alle vores støttemedlemmer, både privatpersoner og virksomheder.​ Vi går sammen for at oplyse, uddanne og aktivere alle, der er i berøring med digitale krænkelser. Vi er Digitalt Ansvar.