Sammen mod digitale krænkelser

Digitalt Ansvar er videnscenter for digitale krænkelser og digital vold. Vi har siden 2017 arbejdet for at bekæmpe og forebygge digitaliseringens skyggesider – ved at udarbejde og formidle viden og ved at samle fagfolk, forskere og organisationer i et samarbejde for mere digital ansvarlighed. 

Har du været udsat for digital vold?
Definition af digital vold

hvad er digitale krænkelser?

Der findes flere former for digitale krænkelser. Ulovlige delinger af billede-/videomateriale udgør en stor del af problemet, men der er mange andre former for krænkelser, som det også er vigtigt at være opmærksom på.  Du kan læse meget mere om digital vold her.

hvad gør digitalt ansvar?

Digitalt Ansvars mission er at fremme en tryg og ansvarlig digital udvikling – ved at være det samlende knudepunkt og en vidensbank for aktører på tværs af fagområder. Vi opbygger og formidler viden om digitale udfordringer, skaber dialog og debat samt peger på fælles løsninger for mere digital ansvarlighed.  Du kan læse meget mere om vores arbejde her.

Definition af digital vold

Støt vores arbejde

Mens både det private og offentlige rum i stigende grad er blevet digitalt, er beskyttelsen ikke fulgt med udviklingen. Digitaliseringen fik lov at udfolde sig i lang tid før vi fik øjnene op for digitale skyggesider som de krænkelser, der er opstod i kølvandet på udviklingen. Det betyder, at digitale krænkelser og digital vold stadig ikke forebygges og håndteres mest effektivt. 

Som følge heraf ser vi ofre, der mister troen på retssystemet når sager ikke efterforskes. Vi ser ofre, der lever med alvorlige mén fordi spredningen af ulovligt materiale ikke er blevet bremset i tide. Og vi møder ofre, der ikke får tilstrækkelig sundhedsfaglig hjælp og støtte.   

Alt imens kommer digital vold tæt på stadig flere menneskers liv. Det er ikke længere en sjældenhed at blive udsat for en form for overgreb på nettet og det afspejler sig i den stigende tendens til at trække sig fra sociale medier. På den måde er digitale krænkelser og digital vold både et samfundsmæssigt, økonomisk og demokratisk problem.

I Digitalt Ansvar belyser vi digitale udfordringer og peger på konkrete løsninger.

Digitalt Ansvar indsamler og formidler ofre for digital volds oplevelser og behov. Vi udarbejder analyser om lovgivning og teknologi. Og vi koordinerer vores indsats med Digitalt Ansvars medlemsorganisationer og samarbejder med dem om at styrke viden og hjælpen på området.

Sammen arbejder vi for en for bedre digital beskyttelse for alle – fordi ingen skal leve med digitale overgreb uanset alder, køn, religion, beskæftigelse eller andet.

Bliv medlem

Vi arbejder hårdt for, at ofre ikke står alene i kampen mod digitale krænkelser og digital vold. Men vi har brug for din hjælp. Derfor tilbyder vi forskellige former for støttemedlemskab for private, virksomheder og organisationer.

vores medlemmer