pressekontakt

Ekstraordinær generalforsamling mandag d. 13. marts 2023

Digitalt Ansvar indkalder til en ny ekstraordinær generalforsamling, der afholdes mandag den 13. marts 2023 kl. 15.00-17.30 i Union på Nørre Allé 7 i lokalet Aula.

På den ekstraordinære generalforsamling i marts vil der være mulighed for en fælles drøftelse af forslag til vedtægtsændringer samt bestyrelsens fremadrettede arbejde og sammensætning, herunder valg af bestyrelsesmedlemmer.

Tilmelding skal ske på https://digitaltansvar.nemtilmeld.dk/1/ senest 12. marts. Ønsker du at deltage ved fuldmagt, skal denne fremsendes til kontakt@digitaltansvar.dk senest 12. marts.

Del denne begivenhed