sammen mod digital vold

Som et resultat af teknologiens konstante udvikling opstår der hele tiden nye typer af digitale krænkelser, som kræver vores opmærksomhed. Alt for længe har den digitale verden dog fået lov at leve sit eget liv og det betyder, at der stadig hersker stor uklarhed om hvordan digitale krænkelsessager kan og bør håndteres.

Det har store konsekvenser for de enkelte udsatte, men også for vores samfund som helhed – bl.a. fordi den demokratiske samtale trues når politikere, meningsdannere og andre offentlige personer ender med at trække sig fra debatten fordi de digitale krænkelser tager overhånd. Digitale krænkelser bør ikke være et vilkår man skal acceptere for at engagere sig offentligt, ligesom de ikke bør accepteres som en naturlig følge af samfundets digitalisering.

Vi kan gøre mere!

FORMÅL

Digitalt Ansvars mission er at fremme en tryg og ansvarlig digital udvikling – ved at være det samlende knudepunkt og en vidensbank for aktører på tværs af fagområder. Vi opbygger og formidler viden om digitale udfordringer, skaber dialog og debat samt peger på fælles løsninger for mere digital ansvarlighed. 

Prioritering af viden og data

Viden skal samles, støttes og deles på tværs af fagområder. Derfor samler vi eksperter og praktikere i netværksgrupper.

Effektiv efterforskning

Politi og anklagemyndighed skal sidestille anmeldelser om ulovlige krænkelser på nettet med andre anmeldelser og sikre effektiv efterforskning og domstolsprøvelse.

Tidssvarende lovgivning

Lovgivningen og retspraksis skal følge med den digitale udvikling, så personer nyder samme beskyttelse i det digitale som i det fysiske rum.

Projekter

Digitalt Ansvar er videnscenter og knudepunkt for indsatsen mod digitale krænkelser og -vold. Læs mere om vores projekter her:

Miriam
Michaelsen

Stifter og formand

Ebbe
Holm

Bestyrelsesmedlem

Mathilde W.
Jensen

Bestyrelsesmedlem

Emma
Holten

Ekstern konsulent

Miriam
Michaelsen

Stifter og formand

Ebbe
Holm

Bestyrelsesmedlem

Mathilde W.
Jensen

Bestyrelsesmedlem

Dokumenter

Presseklip 2

Med dokumentaren "100 falske forelskelser" sætter DR fokus på en omfattende sag om identitetstyveri, der tydeliggør at lovgivningen ikke er fuldt med den digitale udvikling.

Presseklip 1

Coronanedlukningen har medført at børn ofte er alene foran skærmen og dermed mere sårbare over for digitale krænkelser. Red Barnets rådgivning SletDet har oplevet en stigning i antal henvendelser på hele 87% i 2020, sammenholdt med året før.