sammen mod digital vold

Som et resultat af teknologiens konstante udvikling opstår der hele tiden nye typer af digitale krænkelser, som kræver vores opmærksomhed. Alt for længe har den digitale verden dog fået lov at leve sit eget liv og det betyder, at der stadig hersker stor uklarhed om hvordan digitale krænkelsessager kan og bør håndteres.

Det har store konsekvenser for de enkelte udsatte, men også for vores samfund som helhed – bl.a. fordi den demokratiske samtale trues når politikere, meningsdannere og andre offentlige personer ender med at trække sig fra debatten fordi de digitale krænkelser tager overhånd. Digitale krænkelser bør ikke være et vilkår man skal acceptere for at engagere sig offentligt, ligesom de ikke bør accepteres som en naturlig følge af samfundets digitalisering.

Vi kan gøre mere!

FORMÅL

Digitalt Ansvars mission er at fremme en tryg og ansvarlig digital udvikling – ved at være det samlende knudepunkt og en vidensbank for aktører på tværs af fagområder. Vi opbygger og formidler viden om digitale udfordringer, skaber dialog og debat samt peger på fælles løsninger for mere digital ansvarlighed. 

Prioritering af viden og data

Viden skal samles, støttes og deles på tværs af fagområder. Derfor samler vi eksperter og praktikere i netværksgrupper.

Effektiv efterforskning

Politi og anklagemyndighed skal sidestille anmeldelser om ulovlige krænkelser på nettet med andre anmeldelser og sikre effektiv efterforskning og domstolsprøvelse.

Tidssvarende lovgivning

Lovgivningen og retspraksis skal følge med den digitale udvikling, så personer nyder samme beskyttelse i det digitale som i det fysiske rum.

Vedtægter mm.

Nyheder

Er de sociale medier gode nok til at fjerne ulovligt indhold og sikre brugernes privatliv? Eller er der behov for at lovgive om sociale mediers ansvar for ulovligt indhold?

Nyheder

En trussel for demokratiet: Rapporten vurderer, at risikoen for et fysisk angreb begået af en nordisk, kvindehadsk bruger er meget lille. Men den viser også, at tonen i de misogyne grupper flytter sig over på mere ‘gængse’ platforme som Facebook. Det kan potentielt afholde hele samfundsgrupper fra at deltage i den offentlige debat online af frygt for tilsvininger og personlige angreb.

Event

Næste netværksmøde i Digitalt Ansvar sætter fokus på rådgivning og hjælp af (særligt unge) ofre for digitale krænkelser.

Nyheder

Et bredt flertal af partier har i dag indgået aftale om fordeling af socialreserven, og det betød godt nyt til to af Digitalt Ansvars medlemsorganisationer - og til indsatsen mod digital vold generelt.

Presse

Nettovergrep på Instagram - ber Riksadvokaten ta grep: Instagramkontoer med overgrep mot barn er ikke fjernet, til tross for at NRK har rapportert dem til selskapet. Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas ber Riksadvokaten undersøke om Instagram kan tiltales for å spre overgrepsmateriale.

Nyheder

Når idéer om maskulinitet skaber had - ny rapport viser, hvordan ekstreme digitale fællesskaber dyrker forestillinger om køn, rigtige mænd og modstand imod ligestilling.

Presse

Berlingske kunne i weekenden beskrive, at en lang række kvinder og fremtrædende organisationer, der deltager i køns- og ligestillingsdebatten, har modtaget trusler om voldtægt og død. De er desværre langtfra de eneste, oplyser Københavns Politi. Her følger en række gode råd til personer, der modtager trusler.

Presse

International lovgivning sætter ofte en stopper for politiets opklaring af sager, der involverer digitale trusler, forklarer Københavns Politi. Vicepolitiinspektør Jesper Bangsgaard ser dog et spinkelt lys i sagerne, som Berlingske har beskrevet den seneste stykke tid. Advokat Miriam Michaelsen peger derimod på, at retssikkerheden er i fare.

Event

Seniorkonsulent Christian Mogensen fra Center for Digital Pædagogik medvirker i DRs nye dokumentar, der zoomer ind på pick up artist (PUA) fænomenet og en af de nyeste danske sager.