Forebyggelse af digital vold

Forebyggelse af digital vold

INDSATSOMRÅDER

En klar og anvendelsesorienteret definition af digital vold og mere viden

Digital vold er et forholdsvist nyt fænomen og der findes ikke en fast definition.

Der eksisterer derfor bl.a. ikke samlede undersøgelser af omfanget af digital vold, relationen mellem offer og gerningsperson(er) eller sammenhængen mellem digital vold og andre former for vold.

For at styrke ofrenes beskyttelse anbefaler både Det Europæiske Institut for Ligestilling (EIGE) og Nordisk Ministerråd, at der tilvejebringes mere viden om digital vold og en mere klar definition af digital vold. I Digitalt Ansvar oplever vi ligeledes behovet for en klar definition af digital vold.

Værktøj til bedre beskyttelse mod digital vold til krisecentre og offerrådgivningstilbud

Krisecentre oplever i stigende grad, at ofre for vold i nære relationer udsættes for digital vold under opholdet på krisecentret.

Krisecentre skal derfor løbende arbejde for at sikre beboerne mod denne form for vold. Det kan dog være en udfordring at finde den rette balance, der på den ene side sikrer beboernes sikkerhed og tryghed, uden på den anden side at begrænse beboernes privatliv unødigt.

Digitalt Ansvar ønsker at forebygge, at ofre for vold i nære relationer udsættes for digital vold.  Det skal ske ved at udvikle et værktøj, som krisecentre og offerrådgivningstilbud kan bruge til at udarbejde en skræddersyet handlingsplan for den digitale sikkerhed for deres tilbud. 

Vil du vide mere?

Oak Foundation Denmark yder støtte til sociale indsatser og projekter i Danmark samt i Grønland og på Færøerne.
Logo OAK Foundation

Vil du vide mere?

Oak Foundation Denmark yder støtte til sociale indsatser og projekter i Danmark samt i Grønland og på Færøerne.