sammen mod digital vold

Som et resultat af teknologiens konstante udvikling opstår der hele tiden nye typer af digitale krænkelser, som kræver vores opmærksomhed. Alt for længe har den digitale verden dog fået lov at leve sit eget liv og det betyder, at der stadig hersker stor uklarhed om hvordan digitale krænkelsessager kan og bør håndteres.

Det har store konsekvenser for de enkelte udsatte, men også for vores samfund som helhed – bl.a. fordi den demokratiske samtale trues når politikere, meningsdannere og andre offentlige personer ender med at trække sig fra debatten fordi de digitale krænkelser tager overhånd. Digitale krænkelser bør ikke være et vilkår man skal acceptere for at engagere sig offentligt, ligesom de ikke bør accepteres som en naturlig følge af samfundets digitalisering.

Vi kan gøre mere!

FORMÅL

Digitalt Ansvars mission er at fremme en tryg og ansvarlig digital udvikling – ved at være det samlende knudepunkt og en vidensbank for aktører på tværs af fagområder. Vi opbygger og formidler viden om digitale udfordringer, skaber dialog og debat samt peger på fælles løsninger for mere digital ansvarlighed. 

Prioritering af viden og data

Viden skal samles, støttes og deles på tværs af fagområder. Derfor samler vi eksperter og praktikere i netværksgrupper.

Effektiv efterforskning

Politi og anklagemyndighed skal sidestille anmeldelser om ulovlige krænkelser på nettet med andre anmeldelser og sikre effektiv efterforskning og domstolsprøvelse.

Tidssvarende lovgivning

Lovgivningen og retspraksis skal følge med den digitale udvikling, så personer nyder samme beskyttelse i det digitale som i det fysiske rum.

Projekter

Digitalt Ansvar er videnscenter og knudepunkt for indsatsen mod digitale krænkelser og -vold. Vores projekter er støttet af midler fra:

Logo Københavns Kommune
Logo Offerfonden
Logo Velliv
Logo Tryg
Logo OAK Foundation

Dokumenter

Politiet har svigtet en lang række kvinder og organisationer, som er markante stemmer i den offentlige debat og derfor bliver ramt af trusler. Det skriver en række fremtrædende organisationer i et brev til justitsministeren.

En række kvinder og fremtrædende foreninger, som har engageret sig i #metoo-debatten, har modtaget enslydende trusler om død og voldtægt. Advokat Miriam Michaelsen ser et mønster bag truslerne. Flere af kvinderne beskriver nu de voldsomme omkostninger ved at deltage i den offentlige debat.