Kortlægning og forebyggelse af digital chikane mod ansatte

Kortlægning og forebyggelse af digital chikane mod ansatte

I 2021 sætter Digitalt Ansvar, i samarbejde med Foreningen Velliv, fokus på digital chikane på arbejdspladsen. I første omgang har en kortlægning gjort det klart, at næsten hver tiende har været udsat for digital chikane – og alt for mange af dem, der har været eller er udsat, tror det udelukkende er deres eget ansvar at få det stoppet.

Digital chikane kan have store konsekvenser for ens mentale velbefindende og på sigt give angst, stress og lange sygemeldinger.

Samarbejdet skal – udover kortlægningen af omfanget – også resultere i et webunivers til brug for arbejdsgivere, der vil tage mere ansvar, udvikle politikker på området og i sidste ende beskytte deres ansatte.  

 

Arbejdspladsen som risikozone 

En dugfrisk undersøgelse lavet af Epinion for Digitalt Ansvar konkluderer, at lige under en tiendedel af ansatte på det private arbejdsmarked, med digital kontakt til eksterne, oplever at blive udsat for digital chikane. Hovedsageligt nedsættende eller hadefulde kommentarer, oftest på deres arbejdsmail eller på sociale medier som fx Facebook, som jo på godt og ondt ofte gør det nemt at finde hinanden, hvis man blot man har et navn og efternavn.

Selvom digital chikane foregår på sociale medier – eller andre steder, man ikke normalt ville forbinde med sine arbejdsopgaver – kan chikanen sagtens være forårsaget af det, man laver på sit arbejde. Og selvom den er rettet mod ens privatperson – hvis chikanen eller krænkelsen fx foregår på Facebook – så er det stadig ens arbejdsplads, der har pligt til at handle.  

 

Hvad kan man gøre som arbejdsgiver?

I første omgang handler det om, at indse at problemet findes. Rigtig mange medarbejdere sætter hver dag sig selv på spil, for at kunne give den bedste service, kundeoplevelse, vejledning eller behandling til fx kunder, borgere og patienter. Men de har samtidig ikke en fornemmelse af, at deres arbejdsgiver har deres ryg, hvis de skulle blive udsat for noget ubehageligt på nettet.

Digital chikane og digitale krænkelser generelt kan være alvorlige forbrydelser, som ikke bliver mindre invaliderende fordi de foregår online. Meget af vores arbejdsliv leves i dag på nettet, hvorfor der også her bør være sikkerhedsforanstaltninger på plads. 

Det svarer til at man som arbejdsgiver i byggebranchen sikrer, at medarbejderne har hjelm og sikkerhedssko på. Man kan aldrig sikre sig 100% for ulykker, men man kan – og skal – tage sine forholdsregler fordi man, som ansvarlig for sine medarbejdere, forpligter sig til at tage vare på deres sundhed.  

 

Meget få ved, at arbejdspladsen har pligt til at handle 

I Digitalt Ansvar arbejder vi for, at de rigtige tager ansvar for det, der foregår online. Det vi ser i dag, er desværre ofte at det bliver den forurettede, der står med den største byrde – udover at skulle forholde sig til chikanen i sig selv.

Alt for få ansatte ved at digital chikane kan og skal betragtes som en arbejdsulykke, hvis man som ansat har haft blot én sygedag på baggrund af den ubehagelige oplevelse. 

Traditionelt set har de offentlige arbejdspladser været bedre til at prioritere at få lavet både retningslinjer og politikker på området for at sikre, at man som ansat føler sig hørt og hjulpet, hvis ulykken sker og man rammes af digital chikane – uanfægtet af om chikanen foregår i arbejdstiden eller ej. 

Det private arbejdsmarked, hvor rigtig mange ansatte også hver dag lægger navn og ansigt til produkter og service, er dog ikke fulgt med, selvom mange brancher i det private ser ud til at være særligt udsatte. Herudover tyder meget på, at ansættelsesforhold som fx korte ansættelser, ser ud til at have indflydelse på om man, som ansat, føler sig i stand til at stille sin arbejdsgiver til ansvar. Det er blandet andre disse nuancer projektet om digital chikane skal kortlægge.  

 

Velliv og Digitalt ansvar arbejder sammen om de første løsningsforslag på området 

Udover at for mange er udsat for digital chikane, er det et stort problem, at der hersker en forkert forståelse af, hvor ansvaret ligger, hvis uheldet er ude. Særligt det private arbejdsmarked har ikke lavet retningslinjer, der gør det klart hvordan processen håndteres, hvis en medarbejder rammes. Blandt andet derfor eksisterer der her en kultur, som ligger op til at man som udsat selv skal løse problemet eller tie det ihjel. Noget, som i sidste ende kan koste stor psykisk belastning og sygemeldinger. 

Udover en kortlægning af omfanget af digital chikane, skal projektet derfor også munde ud i et webunivers, der kan klæde arbejdsgivere på, øge kendskab til metoder og give konkrete forslag til, hvordan man – i samarbejde med medarbejdere – kan bruge best cases fra andre brancher til selv at fremme en tidlig indsats i forbindelse med digital chikane.  

I Digitalt Ansvar er vi glade for samarbejdet med Velliv og ser frem til at skabe løsningsforslag til denne problematik. Lykkes vi sammen, vil vi gøre livet lettere for tusindvis at medarbejdere! 

Læs mere om projektet hos Velliv Foreningen.

Vil du vide mere?

Velliv Foreningen arbejder for at styrke den psykiske sundhed på arbejdspladser i Danmark.
Logo Velliv

Vil du vide mere?

Velliv Foreningen arbejder for at styrke den psykiske sundhed på arbejdspladser i Danmark.