Kortlægning og forebyggelse af digital chikane mod ansatte

Kortlægning og forebyggelse af digital chikane mod ansatte

Projektet skal kortlægge omfanget af digital chikane blandt ansatte med borger- eller kundekontakt på brancheniveau, med henblik på at målrette metoder og best practice til arbejdsgivere i udsatte brancher til forebyggelse af stress, angst og sygemeldinger som følge af chikanen.

Hvad er projektets formål? 

Projektet har til formål at sikre, at arbejdsgivere i udsatte brancher får kendskab til omfanget af digital chikane samt metoder til at forebygge stress, angst og sygemeldinger. Baggrunden er, at der i dag ikke er viden om hvilke brancher, der er mest udsatte og meget lidt viden om omfanget, særligt i det private. Derfor vil projektet kortlægge, hvor og hvor mange, der udsættes for digital chikane samt målrette metoder til at forebygge chikanen.

Hvilket problem skal projektet løse?

I takt med digitaliseringen og brugen af sociale medier får flere ansatte kontakt med borgere og kunder digitalt. Samtidig er vores privatliv rykket ud på nettet og det er blevet nemt at finde private oplysninger, som kontaktoplysninger, via en simpel Google-søgning. Undersøgelser fra flere fagforbund for offentligt ansatte viser, at det har medført en stigning i antallet, som udsættes for digital chikane i form af direkte eller indirekte trusler, grove kommentarer, uberettiget videregivelse af private oplysninger mv.  Omfanget af den digitale chikane for ansatte generelt i Danmark, herunder privatansatte, kendes dog ikke. Den digitale chikane adskiller sig fra fysisk chikane ved, at den ikke begrænser sig til arbejdstid og -sted.  De psykiske konsekvenser er til gengæld velkendte, og ligner dem for fysisk chikane, som i værste fald medfører stress, angst og sygemeldinger.  Rundspørger viser imidlertid, at mange arbejdsgivere ikke har retningslinjer for håndtering af digital chikane. 

Læs mere om projektet hos Velliv Foreningen

Vil du vide mere?

Velliv Foreningen arbejder for at styrke den psykiske sundhed på arbejdspladser i Danmark.
Logo Velliv

Vil du vide mere?

Velliv Foreningen arbejder for at styrke den psykiske sundhed på arbejdspladser i Danmark.