videnscenter for digital vold

Som videnscenter fokuserer Digitalt Ansvar på at indsamle, udarbejde og formidle viden om digitale krænkelser og digital vold.

Siden 2017 har det været en del af Digitalt Ansvars formål, at sikre mere og bedre viden og data på området – både for at kvalificere debatten, styrke fagligheden og hjælpe ofrene, der udsættes for overgreb. 

Som paraplyorganisation arbejder vi altid i samarbejde med vores medlemsorganisationer og vi henviser derfor også gerne til den viden, der ligger hos dem.

På siden her finder du Digitalt Ansvars egne analyser samt en gennemgang af de paragraffer, der kan være relevante i sager om digitale krænkelser og digital vold. Vi har også samlet viden om konsekvenserne for ofre og på samfundsplan.

Endelig er vi i gang med at udvikle en ”ordbog” over de mange forskellige former for krænkelser og oversigten bliver løbende opdateret. 

Ifølge loven må du kun dele informationer, billeder og film om og af andre, når personen tydeligt og frivilligt har sagt ja til, at du må dele dem. Det kalder man for samtykke. Hvis du ikke har fået samtykke, er det ulovligt at dele private, følsomme og intime informationer eller billeder – det gælder intime billeder, men faktisk også helt almindelige portrætbilleder.

Hvis du har modtaget et billede eller en film, har du måske fået samtykke fra den på billedet til at beholde det på din computer eller telefon. Men det er ikke det samme som at have samtykke til at dele det videre. Og du skal slette det straks, hvis du bliver bedt om det.

Herunder kan du se de paragraffer i loven, der handler om digitale krænkelser. De handler ikke kun om produktion og deling af billeder og film, men også om fx deling af krænkende udtalelser og meddelelser om andre mennesker.

Hvad siger loven?

Relevante paragraffer

Analyser

Digital vold i Danmark

Anden del: Nye former for afpresning

September 2023

Digital vold er en ny voldsform, som vi har manglet et fælles sprog og forståelse for. 

Rapporten ser nærmere på digital vold som problemstilling herunder de juridiske rammer for fænomenet. 

Derudover dykker rapporten ned i digital afpresning. 

Digital vold i Danmark

Første del: Når selvskade rykker på nettet

Marts 2023

Digital vold er en ny voldsform, som vi har manglet et fælles sprog og forståelse for. 

Rapporten ser nærmere på digital vold som problemstilling herunder de juridiske rammer for fænomenet. 

Derudover dykker rapporten ned i en form for digital vold, hvor volden er rettet mod én selv: Digital selvskade. 

Initiativer til online beskyttelse af børn

Februar 2022

Initiativer til online beskyttelse af børn. Kortlægning af udvalgte initiativer i otte geografiske områder.

Grønbogen er udviklet i samarbejde mellem Digitalt Ansvar og Mie Oehlenschläger, ekstern lektor, stifter af Tech & Childhood og medlem af Djøf’s TechDK Kommission.

digital chikane på arbejdspladsen

December 2021

Digitalt Ansvar har i samarbejde med Velliv Foreningen kortlagt omfanget af digital chikane på det private arbejdsmarked.

Hvor mange danskere udsættes for digital chikane i forbindelse med deres arbejde? Ved de hvor de skal finde hjælp, hvis de pludselig udsættes for f.eks. trusler, afpresning eller injurier, og hvor ligger arbejdsgiverens ansvar?

lovgivning for sociale medier

November 2020

Er de sociale medier gode nok til at fjerne ulovligt indhold og sikre brugernes privatliv? Eller er der behov for at lovgive om sociale mediers ansvar for ulovligt indhold?

Analysen stiller skarpt på spørgsmålet med udgangspunkt i danskernes oplevelse og holdning til sociale medier og lovgivning, en gennemgang af de nuværende regler og erfaringer fra Tyskland.

de sociale mediers ansvar

September 2019

Sager om deling af drabsvideoer, selvmordsbreve, nøgenbilleder og overgreb giver anledning til at stille spørgsmålene:


Hvem har ansvaret for det indhold, der ligger og spredes på sociale medier? Og hvilket ansvar ønsker vi i Danmark, at de sociale medier får? 

Høringssvar

L146 - Regulering af sociale medier

Januar 2022

Digitalt Ansvars høringssvar til “Lov for Sociale Medier”

Kriminalisering af identitetstyveri

November 2020

Digitalt Ansvars høringssvar i forbindelse med kriminaliseringen af identitetsmisbrug

Erstatnings-ansvarsloven

Marts 2022

Kriminalisering af grooming

Regler til forebyggelse og bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn