videnscenter for digital vold

Som videnscenter fokuserer Digitalt Ansvar på at indsamle, udarbejde og formidle viden om digitale krænkelser og digital vold.

Siden 2017 har det været en del af Digitalt Ansvars formål, at sikre mere og bedre viden og data på området – både for at kvalificere debatten, styrke fagligheden og hjælpe ofrene, der udsættes for overgreb. 

Som paraplyorganisation arbejder vi altid i samarbejde med vores medlemsorganisationer og vi henviser derfor også gerne til den viden, der ligger hos dem.

På siden her finder du Digitalt Ansvars egne analyser samt en gennemgang af de paragraffer, der kan være relevante i sager om digitale krænkelser og digital vold. Vi har også samlet viden om konsekvenserne for ofre og på samfundsplan.

Endelig er vi i gang med at udvikle en ”ordbog” over de mange forskellige former for krænkelser og oversigten bliver løbende opdateret. 

Hvis du har spørgsmål, inputs eller brug for hjælp er du altid velkommen til at kontakte os. Se mere her.

Ifølge loven må du kun dele informationer, billeder og film om og af andre, når personen tydeligt og frivilligt har sagt ja til, at du må dele dem. Det kalder man for samtykke. Hvis du ikke har fået samtykke, er det ulovligt at dele private, følsomme og intime informationer eller billeder – både intime billeder, men faktisk også helt almindelige portrætbilleder.

Hvis du har modtaget et billede eller en film, har du måske fået samtykke fra den på billedet til at beholde det på din computer eller telefon. Men det er ikke det samme som at have samtykke til at dele det videre. Og du skal slette det straks, hvis du bliver bedt om det.

Herunder kan du se de paragraffer i loven, der handler om digitale krænkelser. De handler ikke kun om produktion og deling af billeder og film, men også om f.eks. deling af krænkende udtalelser og meddelelser om andre mennesker.

Hvad siger loven?

Relevante paragraffer

Analyser

de sociale mediers ansvar

September 2019

Sager om deling af drabsvideoer, selvmordsbreve, nøgenbilleder og overgreb giver anledning til at stille spørgsmålene:


Hvem har ansvaret for det indhold, der ligger og spredes på sociale medier? Og hvilket ansvar ønsker vi i Danmark, at de sociale medier får? 

lovgivning for sociale medier

November 2020

Er de sociale medier gode nok til at fjerne ulovligt indhold og sikre brugernes privatliv? Eller er der behov for at lovgive om sociale mediers ansvar for ulovligt indhold?

Analysen stiller skarpt på spørgsmålet med udgangspunkt i danskernes oplevelse og holdning til sociale medier og lovgivning, en gennemgang af de nuværende regler og erfaringer fra Tyskland.