Hvad er digital vold?

Der findes flere former for digitale krænkelser. Ulovlige delinger af billede-/videomateriale udgør en stor del af problemet, men der er mange andre former for krænkelser, som det også er vigtigt at være opmærksom på.

Overordnet set skelner vi mellem digitale krænkelser og digitale sexkrænkelser, alt afhængig af om der indgår et “seksuelt” element i krænkelsen. Fælles for alle tilfældene er dog, at den krænkede oplever at blive udsat for en krænkelse af deres privatliv, blufærdighed eller æresfølelse – og at dette kan have store psykiske og sociale konsekvenser. 

Hvis du har været eller bliver udsat for en digital krænkelse anbefaler vi at du læser mere om anmeldelse til politiet her. Du kan også tage kontakt til Digitalt Ansvar for yderligere vejledning.

Herunder finder du forskellige typer og definitioner af digitalt vold.

Digital chikane

Definition af digital vold

Sextortion

Sextortion beskriver en bestemt form for afpresning (“extortion”), hvor intime billeder, videoer eller anden viden, der referer til en persons seksuelle færden udnyttes til at afpresse ofret.

Sextortion er ulovligt og kan anmeldes til politiet her.

Definition af digital vold

hurtcore

Et fænomen, hvor særligt unge kvinder og piger presses til at gøre skade på sig selv via forskellige fremgangsmåder. Ofre for ’hurtcore’ oplever ofte at blive groomet og overtalt til at dele letpåklædte billeder, hvorefter gerningspersonen bruger materialet til yderligere afpresning af ofret.

Ofre for ’hurtcore’ kan bl.a. opleve at blive presset til at filme dem selv mens de udøver selvskade, drikker tis eller andre nedværdigende og ufrivillige handlinger.

Definition af digital vold

Grooming

Red Barnet definerer ‘grooming’ som en proces, hvor en mere erfaren eller voksen person snyder, udnytter, forfører og manipulerer et yngre eller mindre erfarent offer. Målet med ’grooming’ er oftest seksuel udnyttelse og involverer at tage magten eller styringen over et offer for at opnå dette mål.

Definition af digital vold

Digital stalking

Dansk Stalking Center beskriver digital stalking som vedvarende chikane eller forsøg på kontakt til en person, der ikke ønsker kontakten. Den udsatte skal have sagt fra overfor kontakt og kontakten skal være ensidig, dvs. at den udsatte ikke besvarer eller gengælder henvendelserne. For at uønsket kontakt kendetegnes som stalking, skal der være tale om, at henvendelserne fortsætter, og at der tegner sig et systematisk mønster. Henvendelserne kan bestå af alt fra kærlighedserklæringer til trusler om vold.

Stalking er altså ikke begrænset til det fysiske rum. Den digitale udvikling har i høj grad gjort det muligt at udøve stalking, eksempelvis ved at tilgå private oplysninger fra den udsattes Facebook eller Google konto. Begge tjenester indsamler en lang række oplysninger om både online og offline bevægemønstre – oplysninger som kan misbruges til stalking. Derudover er der eksempler på brug af ‘stalkerware’ (beskrevet længere nede) til kontrolleret overvågning af en udsat persons digitale enheder.

Definition af digital vold

Digital selvskade

Digital selvskade omfatter selvskade, hvor sociale platforme (fx Facebook, Snapchat, Jodel og Ask.fm) bruges til at mobbe og dele hadefult materiale om en selv.
Center for Digital Pædagogik nævner i en artikel, at det eksempelvis kan foregå ved at oprette og benytte sig af falske profiler på de sociale medier – for herigennem at kommunikere nedgørende indhold til sig selv, eller opsøge konflikter med andre med intentionen om at blive nedgjort.

Definition af digital vold

Digital Chikane

Digital chikane er et paraplybegreb, som dækker over enhver form for vedvarende og uønskede digitale henvendelser, der fremstår ubehagelige eller truende. Digital chikane kan være rettet mod fx private enkeltpersoner, meningsdannere, journalister, politikere eller medarbejdere i et firma.

Definitioner af digital vold

Digital mobning

Ligesom mobning kan foregå på en arbejdsplads eller i en skolegård, kan mobning i høj grad også foregå på nettet. I følge Red Barnet er det faktisk lettere at mobbe, når man ikke står ansigt til ansigt og når afsenderen har mulighed for at være anonym. Sproget kan derfor også være hårdere – eller det kan opfattes sådan når kropssproget mangler og der er risiko for at misforstå hinanden. Mobningen kan også få et større omfang digitalt idet beskeder og billeder kan blive delt og set af mange samtidig med at mobningen oftere foregår mere konstant online.

Definition af digital vold

Hate speech

Enhver form for handling, der – i tale, skrift eller opførsel – angriber eller fremsætter nedsættende og diskriminerende ytringer om en person eller gruppe, på baggrund af vedkommendes religion, etnicitet, nationalitet, race, hudfarve, afstamning, køn eller andre identitetsfaktorer.

Definition af digital vold

Injurier

Injurier, eller bagvaskelse, er hvis man aktivt gør noget for at krænke et andet menneskes ære. Straffelovens §267 definerer injurier som “Den, der fremsætter eller udbreder en udtalelse eller anden meddelelse eller foretager en handling, der er egnet til at krænke nogens ære, straffes for ærekrænkelse med bøde eller fængsel indtil 1 år

Uberettiget brug af fotos

Definition af digital vold

Creepshots

Et creepshot er et billede – oftest af kvinder eller pigers bagdele og bryster – der er taget uden de afbilledes accept eller kendskab. Til fænomenet creepshots hører også optagelser foretaget med skjult kamera, som fx kan være opsat i omklædningsrum, brusekabiner, på toiletter, mv.

Definition af digital vold

Fake Porn

Fake porn er et begreb, der dækker over billeder og videoer, som er blevet fotomanipuleret til at være pornografiske. En gerningsperson kan eksempelvis have hentet billeder fra sociale medier og overført ansigter på pornoskuespillere.

Definition af digital vold

Deepfake Porn

En avanceret underart af ’fake porn’. Her bruges kunstige neurale netværk og machine-learning til at erstatte ansigter i pornofilm. Hvis der ikke er givet samtykke til delingen af det manipulerede billede materiale, kan der være tale om en digital krænkelse.

Definition af digital vold

Cum Tribute

En akt hvor en mand kommer på et printet billede af en anden person, og efterfølgende deler billedet med andre via diverse digitale platforme. Hvis personen på billedet ikke har givet sit samtykke til delingen er der tale om en digital sexkrænkelse, hvilket bør anmeldes til politiet her.

Definition af digital vold

Upskirting

Begrebet beskriver billeder, der er tages nedefra og op under en nederdel  – deraf navnet ‘upskirting’. Billederne tages typisk i offentligheden og uden den afbilledes vidende.

Definition af digital vold

Tisseoptagelser

Billeder eller videoer af tissende kvinder og piger, optaget uden disses samtykke. Optagelserne sker ofte ved brug af skjult kamera og har især været et udbredt problem på festivaler eller lignende steder med dårlige toiletforhold.

Definitioner af digital vold

Blufærdigheds-
krænkelse

Krænkende materiale, som sendes til en anden person uopfordret, kan krænke vedkommendes blufærdighed. Blufærdighedskrænkelser er ulovlige og kan straffes efter Straffelovens §232. Der kan fx være tale om dick pics eller ekstremt materiale med voldeligt indhold. Hvis du har modtaget materiale, som krænker din blufærdighed kan det anmeldes til politiet her.

Uberettiget deling

Definition af digital vold

Dick Pic

Betegnelsen for modtagelsen af et uopfordret billede af en penis. Handlingen er ulovlig, og kan straffes i henhold til Straffelovens §232 om blufærdighedskrænkelse. Har du modtaget et uopfordret ’dick pic’, kan det anmeldes her.

Definition af digital vold

Leaks

Et term brugt i forbindelse med data, der er blevet lækket. Dette kan dække over lækkede databaser med e-mails, brugernavne, kodeord, mv., men bruges også i høj grad om lækkede intime billeder, der deles uden samtykke.

Definitioner af digital vold

Hævnporno

En digital sexkrænkelse, hvor et hævnmotiv ligger til grund for uberettiget videregivelse af intime billeder eller videoer. Videredelingen er ulovlig og kan straffes efter Straffelovens §264d.

Er du, eller en du kender, offer for hævnporno kan det anmeldes til politiet her.

Definition af digital vold

Doxxing

Uberettiget offentliggørelse af privat information om en anden person såsom vedkommendes navn, adresse, kontaktoplysninger, mv.

Definitioner af digital vold

Blufærdigheds-
krænkelse

Krænkende materiale, som sendes til en anden person uopfordret, kan krænke vedkommendes blufærdighed. Blufærdighedskrænkelser er ulovlige og kan straffes efter Straffelovens §232. Der kan fx være tale om dick pics eller ekstremt materiale med voldeligt indhold. Hvis du har modtaget materiale, som krænker din blufærdighed kan det anmeldes til politiet her.

Tekniske overgreb

Definition af digital vold

Hacking

Hacking beskriver uberettiget adgang til digitale enheder – eksempelvis computer eller telefon – eller til diverse online konti såsom Facebook, Google, Netflix, el.lign.

Hacking kan anmeldes til politiet her.

Definitioner af digital vold

Phishing

Phishing er et forsøg på at lokke informationer (såsom kodeord, CPR-nummer eller andre fortrolige oplysninger) ud af en person.

Ved et typisk phishing-angreb vil der blive opsat en ondsindet hjemmeside, der til forveksling ligner en tjeneste som ofret har en konto hos – det kan være Facebook, Spotify, netbank eller lignende. Ved indtastning af information på phishing-siden, vil informationen blive overført til en uberettiget tredjepart.

Definition af digital vold

Stalkerware

En fællesbetegnelse, som dækker over software, der videregiver information om hvad, der sker på en bekendts digitale enhed (computer, smartphone, tablet, mv.). Stalkerware ses typisk i form af applikationer, der installeres på enheden uden ejerens kendskab. Stalkerware kan bl.a. læse beskeder, lytte til opkald, se billeder, geografisk placering og keystrokes.

Stalkerware har fået sit navn da det oftest bruges til at spionere på en kæreste, ekskæreste, partner, mv.

Definitioner af digital vold

Falske profiler

En falsk profil kan fx være en Facebook-profil, hvor en person udgiver sig for at være en anden. Falske profiler ses ofte brugt i sager om ’grooming’, ’sextortion’, chikane, trusler eller digital mobning.

Digital chikane

Sextortion
Sextortion beskriver en bestemt form for afpresning (“extortion”), hvor intime billeder, videoer eller anden viden, der referer til en persons seksuelle færden udnyttes til at afpresse ofret. Sextortion er ulovligt og kan anmeldes til politiet her.
Anmeld her
Hurtcore
Et fænomen, hvor særligt unge kvinder og piger presses til at gøre skade på sig selv via forskellige fremgangsmåder. Ofre for ’hurtcore’ oplever ofte at blive groomet og overtalt til at dele letpåklædte billeder, hvorefter gerningspersonen bruger materialet til yderligere afpresning af ofret. Ofre for ’hurtcore’ kan bl.a. opleve at blive presset til at filme dem selv mens de udøver selvskade, drikker tis eller andre nedværdigende og ufrivillige handlinger.
Digital chikane
Digital chikane er et paraplybegreb, som dækker over enhver form for vedvarende og uønskede digitale henvendelser, der fremstår ubehagelige eller truende. Digital chikane kan være rettet mod fx private enkeltpersoner, meningsdannere, journalister, politikere eller medarbejdere i et firma.
Digital mobning
Ligesom mobning kan foregå på en arbejdsplads eller i en skolegård, kan mobning i høj grad også foregå på nettet. I følge Red Barnet er det faktisk lettere at mobbe, når man ikke står ansigt til ansigt og når afsenderen har mulighed for at være anonym. Sproget kan derfor også være hårdere – eller det kan opfattes sådan når kropssproget mangler og der er risiko for at misforstå hinanden. Mobningen kan også få et større omfang digitalt idet beskeder og billeder kan blive delt og set af mange samtidig med at mobningen oftere foregår mere konstant online.
Læs mere
Hate speech
Enhver form for handling, der – i tale, skrift eller opførsel – angriber eller fremsætter nedsættende og diskriminerende ytringer om en person eller gruppe, på baggrund af vedkommendes religion, etnicitet, nationalitet, race, hudfarve, afstamning, køn eller andre identitetsfaktorer.
Injurier
Injurier, eller bagvaskelse, er hvis man aktivt gør noget for at krænke et andet menneskes ære. Straffelovens §267 definerer injurier som “Den, der fremsætter eller udbreder en udtalelse eller anden meddelelse eller foretager en handling, der er egnet til at krænke nogens ære, straffes for ærekrænkelse med bøde eller fængsel indtil 1 år“.
Tidligere
Næste

Uberettiget brug af fotos

Creepshot
Et creepshot er et billede – oftest af kvinder eller pigers bagdele og bryster – der er taget uden de afbilledes accept eller kendskab. Til fænomenet creepshots hører også optagelser foretaget med skjult kamera, som fx kan være opsat i omklædningsrum, brusekabiner, på toiletter, mv.
Fake porn
Fake porn er et begreb, der dækker over billeder og videoer, som er blevet fotomanipuleret til at være pornografiske. En gerningsperson kan eksempelvis have hentet billeder fra sociale medier og overført ansigter på pornoskuespillere.
Deepfake porn
En avanceret underart af ’fake porn’. Her bruges kunstige neurale netværk og machine-learning til at erstatte ansigter i pornofilm. Hvis der ikke er givet samtykke til delingen af det manipulerede billede materiale, kan der være tale om en digital krænkelse.
Anmeld her
Cum tribute
En akt hvor en mand kommer på et printet billede af en anden person, og efterfølgende deler billedet med andre via diverse digitale platforme. Hvis personen på billedet ikke har givet sit samtykke til delingen er der tale om en digital sexkrænkelse, hvilket bør anmeldes til politiet her.
Anmeld her
Upskirting
Begrebet beskriver billeder, der er tages nedefra og op under en nederdel  – deraf navnet ‘upskirting’. Billederne tages typisk i offentligheden og uden den afbilledes vidende.
Tisseoptagelser
Billeder eller videoer af tissende kvinder og piger, optaget uden disses samtykke. Optagelserne sker ofte ved brug af skjult kamera og har især været et udbredt problem på festivaler eller lignende steder med dårlige toiletforhold.
Blufærdigheds-
krænkelse
Krænkende materiale, som sendes til en anden person uopfordret, kan krænke vedkommendes blufærdighed. Blufærdighedskrænkelser er ulovlige og kan straffes efter Straffelovens §232. Der kan fx være tale om dick pics eller ekstremt materiale med voldeligt indhold. Hvis du har modtaget materiale, som krænker din blufærdighed kan det anmeldes til politiet her.
Anmeld her
Hate speech
Enhver form for handling, der – i tale, skrift eller opførsel – angriber eller fremsætter nedsættende og diskriminerende ytringer om en person eller gruppe, på baggrund af vedkommendes religion, etnicitet, nationalitet, race, hudfarve, afstamning, køn eller andre identitetsfaktorer.
Injurier
Injurier, eller bagvaskelse, er hvis man aktivt gør noget for at krænke et andet menneskes ære. Straffelovens §267 definerer injurier som “Den, der fremsætter eller udbreder en udtalelse eller anden meddelelse eller foretager en handling, der er egnet til at krænke nogens ære, straffes for ærekrænkelse med bøde eller fængsel indtil 1 år“.
Tidligere
Næste

Uberettiget deling

Dick pic
Betegnelsen for modtagelsen af et uopfordret billede af en penis. Handlingen er ulovlig, og kan straffes i henhold til Straffelovens §232 om blufærdighedskrænkelse. Har du modtaget et uopfordret ’dick pic’, kan det anmeldes her.
Anmeld her
Hævnporno
En digital sexkrænkelse, hvor et hævnmotiv ligger til grund for uberettiget videregivelse af intime billeder eller videoer. Videredelingen er ulovlig og kan straffes efter Straffelovens §264d. Er du, eller en du kender, offer for hævnporno kan det anmeldes til politiet her.
Anmeld her
Leak
Et term brugt i forbindelse med data, der er blevet lækket. Dette kan dække over lækkede databaser med e-mails, brugernavne, kodeord, mv., men bruges også i høj grad om lækkede intime billeder, der deles uden samtykke.
Doxxing
Uberettiget offentliggørelse af privat information om en anden person såsom vedkommendes navn, adresse, kontaktoplysninger, mv.
Blufærdigheds-
krænkelse
Krænkende materiale, som sendes til en anden person uopfordret, kan krænke vedkommendes blufærdighed. Blufærdighedskrænkelser er ulovlige og kan straffes efter Straffelovens §232. Der kan fx være tale om dick pics eller ekstremt materiale med voldeligt indhold. Hvis du har modtaget materiale, som krænker din blufærdighed kan det anmeldes til politiet her.
Anmeld her
Tidligere
Næste

Tekniske overgreb

Hacking
Hacking beskriver uberettiget adgang til digitale enheder – eksempelvis computer eller telefon – eller til diverse online konti såsom Facebook, Google, Netflix, el.lign. Hacking kan anmeldes til politiet her.
Anmeld her
Phishing
Phishing er et forsøg på at lokke informationer (såsom kodeord, CPR-nummer eller andre fortrolige oplysninger) ud af en person. Ved et typisk phishing-angreb vil der blive opsat en ondsindet hjemmeside, der til forveksling ligner en tjeneste som ofret har en konto hos – det kan være Facebook, Spotify, netbank eller lignende. Ved indtastning af information på phishing-siden, vil informationen blive overført til en uberettiget tredjepart.
Stalkerware
En fællesbetegnelse, som dækker over software, der videregiver information om hvad, der sker på en bekendts digitale enhed (computer, smartphone, tablet, mv.). Stalkerware ses typisk i form af applikationer, der installeres på enheden uden ejerens kendskab. Stalkerware kan bl.a. læse beskeder, lytte til opkald, se billeder, geografisk placering og keystrokes.
Falske Profiler
En falsk profil kan fx være en Facebook-profil, hvor en person udgiver sig for at være en anden. Falske profiler ses ofte brugt i sager om ’grooming’, ’sextortion’, chikane, trusler eller digital mobning.
Tidligere
Næste

Hvad siger loven?

Ifølge loven må du kun dele informationer, billeder og film om og af andre, når personen tydeligt og frivilligt har sagt ja til, at du må dele dem. Det kalder man for samtykke. Hvis du ikke har fået samtykke, er det ulovligt at dele private, følsomme og intime informationer eller billeder – både intime billeder, men faktisk også helt almindelige portrætbilleder.

Hvis du har modtaget et billede eller en film, har du måske fået samtykke fra den på billedet til at beholde det på din computer eller telefon. Men det er ikke det samme som at have samtykke til at dele det videre. Og du skal slette det straks, hvis du bliver bedt om det.

Herunder kan du se de paragraffer i loven, der handler om digitale krænkelser. De handler ikke kun om produktion og deling af billeder og film, men også om f.eks. deling af krænkende udtalelser og meddelelser om andre mennesker.

Relevante paragraffer

Analyser

Analyse af de sociale mediers ansvar

September 2019

Sager om deling af drabsvideoer, selvmordsbreve, nøgenbilleder og overgreb giver anledning til at stille spørgsmålene:


Hvem har ansvaret for det indhold, der ligger og spredes på sociale medier? Og hvilket ansvar ønsker vi i Danmark, at de sociale medier får? 

Anbefalinger om beskyttelse på sociale medier

November 2019

Anbefalingerne indeholder forslag til ny lovgivning samt oprettelsen af en kontrolinstans i tilknytning til lovgivningen. Anbefalingerne er støttet af: 

Sex & Samfund – Børns Vilkår – Red Barnet – DareGender – Joan-Søstrene – Offerrådgivningen i Danmark – Kvinderådet – Center for Digital Pædagogik samt professor Sten Schaumburg-Müller (SDU), professor Dorte Marie Søndergaard (DPU) og ph.d.-studerende Penille Rasmussen (DPU)

Analyse af Lovgivning for sociale medier

November 2020

Er de sociale medier gode nok til at fjerne ulovligt indhold og sikre brugernes privatliv? Eller er der behov for at lovgive om sociale mediers ansvar for ulovligt indhold?

Analysen stiller skarpt på spørgsmålet med udgangspunkt i danskernes oplevelse og holdning til sociale medier og lovgivning, en gennemgang af de nuværende regler og erfaringer fra Tyskland.