Digital chikane

Digital chikane er episoder, hvor digitale medier, telefonopkald eller SMS bruges til at chikanere en person. Digital chikane kan være grov overfusning, personlig nedgørelse, trusler eller uønskede seksuelle henvendelser – fra små digitale stik til voldsommere episoder (fx trusler). Digital chikane er arbejdsrelateret, når en person udsættes for chikane i forbindelse med arbejdet – uanset hvor eller hvornår det sker.

Hvad er digital chikane?

Digital chikane dækker – som udgangspunkt – over ubehagelige og uønskede digitale henvendelser der overfuser, nedgør, intimiderer eller truer nogen.

Når chikanen har relation til arbejdet, er det et arbejdsmiljøproblem, som arbejdspladsen har pligt til at tage sig af.

Digital chikane kan tage mange former og kan bestå af alt fra billeder, lyd- eller videooptagelser, der lægges ud på sociale medier til indicier eller omtale på hjemmesider eller lukkede fora.

Digital chikane kan være enkeltstående eller vedvarende uønsket kontakt, og kan – alt efter belastningsgrad og sammenhæng – have alvorlige psykiske og arbejdsmæssige konsekvenser. 

HVORNÅR ER DET ULOVLIGT?

Som udgangspunkt er det ikke ulovligt at tale dårligt om nogen på nettet. Men afpresning, trusler og seksuel chikane er ulovligt på nettet på samme måde som det er i den “fysiske verden”. 

Eksempel: ”Send et nude, eller jeg sender det billede jeg tog af dig mens du sov, videre til alle, du kender”.

Trusler kan indgå i chikane og er strafbare ifølge Straffelovens § 266. Det gælder både mundtlige og skriftlige trusler, der bliver brugt til at gøre en anden bange. Det kan for eksempel være for at presse vedkommende til at sende et nøgenbillede eller give seksuelle ydelser. Det er ligegyldigt, om den der truer har tænkt sig at gøre det, han eller hun truer med, i virkeligheden. I følge loven kan det straffes med bøde eller op til 2 års fængsel at fremsætte alvorlige trusler. 

HVOR LIGGER ANSVARET?

Hvis chikanen har relation til ens arbejde, falder det ind under arbejdsmiljøloven, hvorefter arbejdsgiveren er lovmæssigt forpligtet til at tage ansvar for medarbejderen.

Der er dog forskellige faktorer, der gør at det kan være svært at få placeret ansvaret det rigtige sted. Faktorer kan omfatte fx projektansættelser, løse ansættelser eller en arbejdskultur, der tager det for givet, at man som medarbejder selv håndterer eventuelle oplevelser med chikane.

ARBEJDSRELATERET DIGITAL CHIKANE

Digital chikane rammer ikke kun kendte, debattører og politikere. Digital chikane er også et problem for butiksassistenten, dyrlægen, kokken og andre, hvis job ikke er synligt i medierne.

I 2021 har Digitalt Ansvar i samarbejde med Velliv Foreningen kortlagt omfang og konsekvenser af digital chikane på det private arbejdsmarked. De vigtigste resultater af denne undersøgelse kan ses nedenfor. Med afsæt i undersøgelsen er hjemmesiden digitalchikane.dk blevet udviklet. Siden giver private arbejdsgivere overblik og basisredskaber til arbejdet med digital chikane. Her findes blandt andet skabeloner og eksempler, samt en trinvis guide der gør det nemmere at reagere hurtigt, hvis chikanen rammer.

I 2022 indgår Digitalt Ansvar derudover samarbejde med en række danske virksomheder med henblik på at udvikle målrettede og branchespecifikke metoder til at forebygge og håndtere digital chikane.

 

undersøgelse -
Digital chikane på det private arbejdsmarked (2021)

Digital chikane rammer ikke kun kendte og dem, der tager del i den offentlige debat.
For første gang er digital chikane kortlagt på tværs af det private arbejdsmarked, hvor knap to mio. danskere er beskæftigede.
Hent undersøgelsen, der er finansieret af Velliv Foreningen, nedenfor:

KNAP HVER TIENDE RAMMES

Undersøgelsen fra 2021 viser, at digital chikane er udbredt og rammer bredt på tværs af brancher. Knap hver tiende af de privatansatte, der har digital kontakt med kunder, klienter, samarbejdspartnere eller andre udenfor deres virksomhed, har været udsat for digital chikane i form af fx trusler, hadefulde kommentarer, afpresning eller løgne spredt om dem på nettet. For hver tredje af disse er chikanen sket mindst en gang om måneden, og kan siges at være en betydelig del af deres arbejdsliv.

Undersøgelsen viser desuden, at digital chikane kan have alvorlige psykiske, fysiske og arbejdsmæssige konsekvenser for den ramte medarbejder. Især den chikane der får lov at strække sig over længere tid, eller bliver en integreret del af medarbejderens arbejdsliv, virker opslidende og kan føre til stress, angst og sygemelding.

Privatansatte oplever særligt digital chikane via deres arbejdsmail, telefon og på sociale medier. Knap halvdelen har oplevet chikane fra eksterne personer på de sociale medier – primært via Facebook (23 %).

MANGE VED IKKE, HVOR DE KAN FÅ HJÆLP OG KENDER IKKE REGLERNE

Hver tredje er uvidende om, hvem de kan få hjælp fra, hvis de udsættes for digital chikane i forbindelse med arbejdet. Det tegner et samlet billede af mangel på oplysning, viden og klare retningslinjer i den private sektor. Hele 56 % ved ikke, at arbejdsrelateret digital chikane er omfattet af arbejdsmiljøloven, som noget arbejdspladsen har pligt til at håndtere og forebygge på linje med fysisk vold og trusler om vold.

Selvom at arbejdsrelateret digital chikane er udbredt, er der mange (28%), som ikke fortæller deres arbejdsgiver om deres oplevelser med digital chikane.

 

FREMTIDEN BLIVER KUN MERE DIGITAL

I takt med den teknologiske udvikling, vokser andelen af digital kontakt i danskernes arbejdsliv, både internt på arbejdspladsen, men også eksternt med kunder, borgere, samarbejdspartnere mv.

Kortlægningen viser, at den udvikling kan have en skyggeside. I Digitalt Ansvar arbejder vi derfor for, at arbejdsgivere får fokus på, og tager ansvar for, arbejdsrelateret digital chikane af deres medarbejdere. Arbejdsmarkedet, der hele tiden bliver mere digitalt, kalder på konkrete og effektive løsninger, der kan implementeres på tværs af brancher.

LÆS MERE OM DIGITAL CHIKANE: