digital vold

Digital vold er en samlet betegnelse for ulovlige handlinger, som rammer individer eller grupper på nettet.

Hvad er digital vold?

Ordet ‘krænkelse’ opfattes forskelligt. Men digitale krænkelser har i mange tilfælde de samme psykiske konsekvenser som fysisk vold. Derfor giver det mening at bruge begrebet digital vold.

 

DIGITAL VOLD ER ET NYT BEGREB

Det er relativt nyt at omtale de mange forskellige former for digitale krænkelser som digital vold. Men for mange kan ordet ‘krænkelse’ virke misvisende i forhold til det overgreb man bliver udsat for. En krænkelse kan også ses som noget subjektivt, der opfattes forskelligt fra person til person. Men når man bliver chikaneret online på jobbet, får sit privatliv blottet mod sin vilje på sociale medier eller bliver afpresset på nettet af en anonym gerningsperson, så kan det have de samme psykiske konsekvenser, som dem vi kender fra fysisk og psykisk vold.

Derfor kan det være mere meningsfuldt at betegne digitale krænkelser som digital vold, hvor der fokuseres på konsekvenserne. Digitalt Ansvar har modtaget midler fra Oak Foundation Denmark til at udarbejde en klar og anvendelsesorienteret definition af digital vold.

Forståelsespapir - digital vold

Digitalt Ansvar har sammen med vores medlemmer, organisationer og fagpersoner udarbejdet en definition af begrebet ”digital vold” samt principper og anbefalinger, der skal bidrage til en mere tidssvarende og effektiv beskyttelse mod digital vold.

DIGITAL VOLD i DANMARK - Digital selvskade

Rapporten dykker ned i digital vold som problemstilling og ser nærmere på digital selvskade. som er en form for digital vold, hvor volden rettes mod sig selv.

 

KAN TAGE MANGE FORMER

Digital vold omfatter, men er ikke begrænset til, fænomener som grooming, trusler, stalking, afpresning, identitetstyveri, chikane, doxxing og hadfuld tale. Du kan finde flere eksempler på digital vold her.

Selvom mange måske forbinder den digitale vold med store eller ekstreme sager, som fx den omtalte Umbrella-sag eller Hurtcore-sagen, så kan der også være tale om digital vold og strafbare handlinger i mere hverdagslige tilfælde.

 

ET VELKENDT FÆNOMEN

Digital vold afspejler den vold vi allerede kender fra det ”fysiske samfund” og dens dynamikker. Men der er ingen tvivl om, at digitaliseringen har medført nye muligheder for overgreb, ligesom at volden ”trives” godt på nettet fordi meget kan foregå skjult og/eller anonymt.

Den tilgængelige forskning der er på området, indikerer at kvinder og minoriteter i højere grad udsættes for digital vold – ligesom det er tilfældet for andre former for vold. Det skønnes således ”at én ud af ti kvinder allerede har oplevet en eller anden form for digital vold siden sit 15. år”.

Når digital vold som fx online chikane, ulovlig billeddeling og trusler ikke bliver taget seriøst, efterforsket eller retsforfulgt, er det derfor heller ikke kun et svigt af det enkelte offer. Det er et problem, der potentielt har store økonomiske og samfundsmæssige konsekvenser. For det går ud over trygheden og troen på retssystemet og kan fx resultere i, at folk afholder sig fra at bruge deres ytringsfrihed. Derfor arbejder vi også for, at det offentlige digitale rum bliver sikkert for alle.

 

BÅDE I DET NÆRE OG MELLEM FREMMEDE

Digital vold kan tage mange former og kan forekomme i de helt nære relationer, men også mellem fremmede. Digital vold ses fx på arbejdspladser, hvor ansatte udsættes for grænseoverskridende kommunikation fra andre ansatte eller en leder, eller fra borgere eller kunder, som truer eller chikanerer.

Læs mere om vores projekt om digital chikane mod privatansatte her.

Har du været udsat for
en digital VOLD?