Digitale Krænkelser

De mest omtalte sager om digitale krænkelser har de seneste år været om ulovlig deling af nøgenbilleder og -videoer. 
Men begrebet dækker også over mange andre forhold, som fx usande beskyldninger (injurier), trusler, digital chikane og stalking med uønsket vedvarende kontakt eller overvågning, eller forhånende eller nedværdigende udtalelser om bl.a. hudfarve, national eller etnisk oprindelse.

Hvad er digitale krænkelser?

Begrebet er nyt, men kriminaliteten er velkendt. Digitale krænkelser er nemlig krænkelser og voldsformer, som vi har kendt til i mange år i den fysiske verden, som er rykket over på nettet eller har fået et digitalt liv, som vold, chikane, afpresning og misbrug af private oplysninger.

FRA “HÆVNPORNO” TIL “DIGITALE KRÆNKELSER”

I begyndelsen blev sagerne i medierne afgrænset til et teenagefænomen, hvor f.eks. et parforhold var gået itu, og en ung mand ville hævne sig (hævnporno).

Men fænomenet er langt fra begrænset til unge.

Vi ser sager, hvor organiserede bagmænd eller grupper af mænd hacker sig til, eller lokker private oplysninger ud af børn, unge men også voksne, samt bruger teknologi, som billedmanipulation og tracking, som bliver mere og mere sofistikeret.

PSYKISKE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Digitale krænkelser kan have store psykiske konsekvenser for ofre og pårørende og kan bl.a. resultere i PTSD, depression og angst hos ofrene.  Det kan endvidere have store økonomiske konsekvenser, som nedsat arbejdsevne og stresssygemelding. Mange af de langsigtede psykiske konsekvenser for ofre for digitale krænkelser ligner dem, der ses hos ofre for fysiske overgreb og -vold.

EN FØLGE AF DEN ØGEDE DIGITALISERING 

Digitale krænkelser udspringer af, at vores privatliv, arbejdsliv og familieliv i høj grad er rykket over på nettet.
Denne bevægelse har gjort, at vi nemt, hurtigt og enkelt kan kommunikere med hinanden og følge med i hinandens sociale liv og arbejdsliv. Men med de nye muligheder, følger der også nye udfordringer mulighed for misbrug.

ANTALLET AF ANMELDELSER STIGER

Antallet af anmeldelser af sager om f.eks. grooming, sextortion og overgreb mod børn på nettet (“børneporno”) stiger, som kurven neden for også viser.

Fra gennemsnitlig 94 anmeldelser om måneden i 2019 på politi.dk, til gennemsnitlig 168 anmelder 2020 indtil nu.

Antallet af anmeldelser af digitale krænkelser

Tallene dækker ikke over alle anmeldelser, da der også kommer anmeldelser telefonisk og ved fysisk fremmøde. Det er dog politiets og Digitalt Ansvars vurdering, at der er et stort mørketal, da mange ikke anmelder digitale krænkelser.

Rigshospitalets Center for Seksuelle Overgreb oplever desuden en øget tendens til, at fysisk seksuelle overgreb bliver filmet eller fotograferet og delt på nettet.

DIGITALE KRÆNKELSER OG IT-KRIMINALITET

Digitale krænkelser er en form for it-kriminalitet, som kan betegnes som indholdsforbrydelser. Sagerne handler ofte om, at tilegne sig privat indhold og information, som kan bruges til at nedgøre, udstille, afpresse, true eller på anden måde skade en person eller gruppe.

Kriminalitetsformen har derfor ikke som udgangspunkt et økonomisk sigte, som anden berigelseskriminalitet. Dog kan man ikke bare opdele it-kriminalitet i økonomisk kriminalitet og digitale krænkelser, da sager om digitale krænkelser mange gange også har et økonomisk aspekt.

Enkeltvis er der et marked for ulovligt materiale på nettet, hvor indhold vurderes, købes og sælges.

Har du været udsat for
en digital krænkelse?