Nyheder 2

Mediesundhed for Børn og Unge laver en landsdækkende undersøgelse af hvad unge møder af pornoficeret materiale på digitale platforme

Nyheden er skrevet og bragt på vegne af Mediesundhed for Børn og Unge.

Debatten i medierne har for tiden omdrejningspunktet; digital dannelse, krænkelser, sugardating, deling af nøgenbilleder, trivsel under COVID, og vi har første kortlægning af en undersøgelse, der undersøger dette.

Mediesundhed for børn og unge har fået fondsmidler til en ny og banebrydende undersøgelse. Danske børn og unge surfer dagligt i et hav af online porno, og vi ved ikke ret meget om hvilken effekt det har. I den nye undersøgelse bliver unges oplevelser af online pornografi kortlagt, så vi får danske unges syn på online porno, og pornoficeret indhold. Undersøgelsen er den første af sin slags i Danmark og er længe ventet af ministre og politikere, såvel som undervisere og fagprofessionelle, der arbejder for børn og unges daglige velfærd og mentale trivsel på nettet.  

DELTAG HER – du er også velkommen til at dele linket: http://emea.focusvision.com/survey/selfserve/220c/210307

Ny undersøgelse: danske unge surfer i et hav af online porno 
Nu har Mediesundhed for Børn og Unge i samarbejde med bl.a. en forsker fra Aalborg Universitet, samt Analyse Danmark, lavet den første del af en større kortlægning af unges oplevelser af online pornografi. De unge har været mere online pga. COVID, hvilket er alarmerende, idet deres adfærd påvirkes af den online porno de ser på pornosider og sociale medier som OnlyFans.

I den første del af en ny undersøgelse af unges oplevelser af online pornografi kortlægger Mediesundhed for Børn og Unge i samarbejde med bl.a. en forsker fra Aalborg Universitet samt Analyse Danmark danske unges syn på online porno og pornoficeret indhold. Undersøgelsen er den første af sin slags i Danmark.

Online porno er hverdagskost for unge
Undersøgelsen viser overordnet, at det er hverdagskost for unge i dag at støde på pornoficerede billeder og videoer i deres feeds og gennem direkte henvendelser fra fremmede, når de er online. Blandt drengene kan det typisk være beskeder, der har til hensigt at lokke dem ind på online pornosites, mens det er helt normalt, at pigerne modtager f.eks. dick-pics fra fx fremmede Snapchat-konti, der anmoder om at følge dem. En pige på 16 år udtaler: 

”Vi er også bare blevet vandt til det. Jeg tror, snapchat blev lavet til at sende nøgenbilleder. Det er ofte, hvor mig og mine veninder åbner snaps hvor der bare er en penis.” Overordnet viser undersøgelsen, at de unge har en oplevelse af, at det pornoficerede indhold i høj grad er normalt at støde på i apps som f.eks. Instagram og Snapchat, eller i reklamer og pop-up vinduer på forskellige sites på nettet.

Børn er langt under 13 år, når de eksponeres første gang
Forretningsmodellerne og den algoritmiske kuratering af sociale medier og deres samarbejde med deciderede pornosites betyder, at mange børn og unge i dag enten frivilligt eller ufrivilligt bliver eksponeret for online pornografi eller andet pornoficeret indhold. Meget porno er af ulovlig karaktér, såsom voldtægter og børneporno, og det bliver lagt op af private, og er frit tilgængeligt*. Adspurgt om, hvilken alder deltagerne i undersøgelsen selv var, da de første gang stødte på porno på nettet, svarer de fleste omkring i 3.-4. klasse dvs. ved ca. 9-11 års alderen, de mest tilbageholdende piger siger omkring 13 år. Men det kan være endnu tidligere i dag, for som en deltager på 18 år udtaler: 

”Nu kan du jo bare gå ind på din telefon, og folk bliver yngre og yngre, når de får en telefon”**. Selvom denne undersøgelse kortlægger hvordan de 15-18 årige oplever det, kan der også være behov for på sigt at fokusere også på de yngre mediebrugere mener assistent Professor, Ph.d., psykolog (cand. psych.) ved Aalborg University Casper Schmidt, der som samarbejdspartner står for at udvikle de kvantitative spørgsmål til undersøgelsen i kraft af hans erfaring med hjerneforskning og psykiatriske målgrupper, som bærer præg af afhængighed: ”Der er stadig ikke indsamlet viden om, hvordan de yngre unge og børn oplever online pornografi og hvordan, det påvirker deres hjerner, selvom det er utrolig vigtigt”.

Online Pornos påvirkning af unges seksualitet/sexliv
Undersøgelsen viser, at der ikke er et entydigt billede af, hvordan de 15-18 årige oplever online pornografi. Men der er bred enighed om at online porno kan medføre skuffede forventninger om, hvordan det er at have sex for første gang:

”For mig har det påvirket negativt, fordi jeg troede, det ville være noget andet. For porno er så opstillet, så jeg blev faktisk skuffet” Nogle unge nævner også at det, som man har set online – f.eks. chocking eller sexlegetøj – skaber en vis normalisering af disse ting:”Hvis det har været en anden end en selv, ville det nok virke voldsomt. Der er meget med, at man ’choker’ piger, at man tager kvælertag. Det er meget normalt. Det var ikke fordi, han spurgte om lov til det, men jeg har ikke oplevet noget grænseoverskridende endnu.”

Kønslige forskelle
Men undersøgelsen vidner også om vigtige kønslige forskelle. I undersøgelsen giver særligt de unge kvinder udtryk for ubehag relateret til porno og pornoficeret indhold, f.eks. pornoficeret indhold på sociale medier, deling af billeder/lyd, modtagelse af dick-pics, drenge der viser dem pornofilm i skolen mv. Drengene er ikke i samme grad udsat for dette og betegner i højere grad omgangen med porno og pornoficeret indhold som noget der bare er for sjov. Ligesledes tager pigerne i højere grad end drengene forholdsregler som følge af konkrete oplevelser af deling af pornoficeret indhold. Eksempelvis fortæller unge kvinder i undersøgelsen, at de sørger for, at fyrens telefon er uden for rækkevidde ved sex med fremmede, eller de prioriterer kun at have sex med en betroet kæreste frem for one-night stands, pga. tidligere dårlige oplevelser ift. deling af lydfil fra et samleje.

Online porno er et wild west
Formand for Mediesundhed for Børn og Unge, Heidi Als Ringheim, er optaget af, at de unge stadig laver en meget klar sondring mellem ”porno” og ”sex”, som ikke nødvendigvis afspejler den faktiske online-virkelighed anno 2021.

Fra mit store internationale netværk indløber der ugentligt sager om krænkelser og overgreb som kan spores til online porno og i de 20 år jeg været i denne forening er det bare eskaleret over tid og især de sidste 5-10 år er det sket en eksplosiv stigning af ekstrem og ulovligt materiale på disse pornogiganter. Hvad mange nok ikke forstår er at du ikke skal være en IT-ekspert for komme til volds- og børneporno. Det ligger nu om dage og dagligt frit tilgængeligt i ethvert barns eller barnebarns jakkelomme. I øvrigt vigtigt at minde os selv om, at børn og unge skærmtid er kraftigt forøget her under covid og dermed er de endnu mere eksponeret for hård porno”.

Der er i undersøgelsen stor variation i de unge deltageres individuelle betragtning af, hvad de betragter som OK og som ikke-OK genrer inden for online porno. Nogle betragter alle lovlige genrer som OK, fordi det jo bare er film, mens andre trækker grænsen omkring midten af linjen og f.eks. ikke ønsker at se pornofilm, hvor der er nogen, der bliver pisket (dominans). Andre igen trækker grænsen ved de milde genrer eller ønsker slet ikke at se pornofilm. Heidi Als Ringheim afslutter:

Det kan være rigtig svært for de unge, der ikke ønsker at se online porno i dag, for det er næsten umuligt at undgå for de unge, når de er online. For nogle er det ok, men ikke for alle. Og derfor mener jeg, at vi bør tale om, hvorvidt det er rimeligt, og hvad vi kan gøre for disse unge”.

Den kvalitative samlede rapport er ikke offentliggjort, men vi sender dig gerne eksklusivt et link til vores fællesdrev, hvis I ønsker dette? Kontakt Sanne Westergaard, Chefkonsulent, Mediesundhed for børn og unge, sanne@mediesundhed.dk, 3131 5657.


Fakta om undersøgelsen

  • Mediesundhed for Børn og Unge er i gang med den samlede undersøgelse ”Ny dansk viden om onlinepornografiske mediers påvirkning af danske børn og unge”, som gennem fokusgrupper, dybdeinterview, og en landsdækkende kvantitativ analyse belyser, hvordan danske børn og unge påvirkes af det online pornografiske materiale og andre seksuelle påvirkninger, de møder på de digitale medier og platforme. Denne undersøgelse er lavet på baggrund af fokusgrupper og dybdeinterviews med 16 unge i alderen 15-18 år, og de forventer at få mindst 1000 respondenter i den kvantitative undersøgelse.
  • Analyserne munder ud i kvalitative, og kvantitative rapporter, samt en samlet rapport. Rapporten vil blive formidlet på en konference på Christiansborg i efteråret 2021, hvor væsentlige findings vil blive formidlet. Info om konferencen finder du her.
  • I 2022 vil der være indsatser der skal sikre en bred udbredelse af projektets resultater, og til dette, vil Mediesundhed søge flere fondsmidler og økonomisk støtte.

Om holdet bag undersøgelsen

Teamet bag indsatsen er stærk og består bl.a. af Kuno Sørensen, tidligere Red Barnet, og Stine Bosse, formand for TechDK Kommisionen.

Om Mediesundhed for Børn og Unge
Mediesundhed for børn og unge er en privat, non-profit og almennyttig forening stiftet i år 2000. Formålet med foreningens arbejde er at indsamle viden i form af teori, evidensbaseret forskning samt empiri om børn og unges seksualitet med et særligt fokus på uhensigtsmæssige påvirkninger fra medierne. Dette med henblik på rådgivning af voksne således, at de får viden om og redskaber til at skabe sunde rammer for børn og unges trivsel, læring og udvikling – også i den digitaliserede verden. Rådgivning og viden formidles gennem faktuelle beskrivelser og forskellige aktiviteter som foredrag og workshops for forældre og fagpersoner. Læs mere her.


*Der har netop kørt en retssag mod Pornhub, hvor det kom frem at der er meget ulovlig porno på dette site, og VISA og Mastercard har trukket sig ud af samarbejdet. Læs mere her.

**I dag er gennemsnitsalderen i Danmark for første mobil 8,5 år. YouGov undersøgelsen er lavet i samarbejde med Telia i 2018. I 2013 var gennemsnitsalderen for første mobil 10 år, og den går stødt ned. Læs mere her.

Del denne nyhed