Nyheder 2

Styrket rådgivningsindsats til ofre for digitale krænkelser

Et bredt flertal af partier har indgået aftale om fordeling af reserven på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet. I perioden 2021-2024 afsættes der i alt 3,6 mio. kr. til Red Barnet og Dansk Kvindesamfunds rådgivningstilbud SletDet og StopChikane.

Midlerne skal bl.a. gå til at styrke samarbejdet mellem de to organisationer og sikre bedre hjælp til ofrene for digitale krænkelser.

Læs mere her.

Del denne nyhed