Baggrund

digitale krænkelser

Digitale krænkelser og digitale sexkrænkelser er paraplybegreber, der dækker over flere forskellige typer IT-relateret kriminalitet. Det er bl.a. fænomener som det man tidligere refererede til som “hævnporno”. Men sager om digitale krænkelser er aldrig ens, og langt fra alle drejer sig om ulovlig billeddeling eller hævnmotiver. Digitale krænkelser og digital vold kan også være afpresning, doxxing, trusler, mv. 

Digital vold

Digital vold er et relativt nyt begreb, der bruges om forskellige former for digitale krænkelser og overgreb. Voldsbegrebet medvirker til at understrege alvoren af kriminaliteten, der ofte har store konsekvenser for ofrene.

I Digitalt Ansvar arbejder vi på at fastlægge en definition af digital vold og ensrette terminologien på området.

Digital vold

Regulering af sociale medier

Digitalt Ansvar arbejder målrettet for en ansvarlig og bæredygtig digital udvikling. Det hverken kan eller må accepteres, at tech-virksomheder medvirker til udbredelsen af had, misinformation og ulovligt indhold.

I Digitalt Ansvar mener vi, at tech-virksomheder i højere grad skal pålægges et ansvar, når de medvirker til distribueringen af den type indhold.

Digital chikane

I Digitalt Ansvar beskæftiger vi os blandt andet med digital chikane.

I den forbindelse har vi i samarbejde med Epinion udarbejdet en rapport, der kortlægger digital chikane på det private arbejdsmarked.

Definition af digital vold