Fake porn

Hvad er fake porn?

Fake porn eller fotomanipuleret pornografisk materiale er noget, der har eksisteret lige så lang tid som det har været muligt at manipulere billeder.

Begrebet dækker over ”uskyldigt” billedmateriale, eksempelvis Instagram- eller profilbilleder, der bliver manipuleret til at fremstå som pornografisk materiale.

Internettet er fyldt med fake porn og i takt med at teknologien har udviklet sig, er det blevet sværere – og nogle gange umuligt – at skelne ”fake” fra ægte. Der er sågar udviklet apps og internettjenester, der – enten gratis eller mod betaling – har gjort det muligt at fremstille fake porn ved få klik på musen.

Som udgangspunkt skelner man mellem deepfakes og cheap fakes. Men det er måske mere retvisende at tale om fake porn som noget, der eksisterer på et spektrum, hvor deepfakes er de mest ressourcekrævende og kræver væsentlig teknisk ekspertise – hvorimod cheap fakes kræver mindre teknisk ekspertise og færre ressourcer. 

Fake porn er, indenfor de seneste år, blevet endnu mere udbredt i forbindelse med introduktionen af deepfakes.

Hvad er deepfakes?

Deepfakes (også kaldet deepfake porn) bruger kunstig intelligens – såkaldt deep learning – til at indsætte en persons ansigt på en andens krop med et meget virkelighedstro resultat.

Deepfake-teknologien blev oprindeligt brugt til at producere pornografisk materiale med kendisser, men bliver nu i stigende grad brugt til også at fremstille fake porn af helt almindelige, uvidende personer – fx en klassekammerat eller kollega.

Som en konsekvens af, at det fotomanipulerede materiale kan fremstå meget ægte, bliver det ofte brugt i sager om digital vold og digitale krænkelser, hvor det fx kan udnyttes i sager om sextortion.

Fake porn er ulovligt at dele uden samtykke

Det er ulovligt at dele fake porn uden samtykke fra den person der er afbilledet. Alligevel er vi, i Digitalt Ansvar, bekendt med flere forskellige internetfora og -sider, der er dedikeret til at efterspørge, købe, sælge og bytte fake porn.

I Danmark har vi også set sager, hvor gerningspersoner netop har hentet billeder fra unge kvinders sociale medier og manipuleret dem til at fremstå pornografisk. I sagen, der henvises til her, blev gerningspersonen dømt til 8 måneders ubetinget fængsel og til at betale godtgørelser for tort (skade) på mellem 2.500 kroner og 40.000 kroner til de forurettede kvinder.

Udbredelsen af fake porn-materiale kan både straffes efter bestemmelsen om blufærdighedskrænkelse (§232), udbredelse af digitalt overgrebsmateriale med børn (§235) og ulovlig billeddeling (§264d).

Få hjælp

Hvis du har fået delt fotomanipuleret overgrebsmateriale – (deep)fake porn – uden dit samtykke, så har du været udsat for en digital krænkelse.

Læs mere i vores guide til håndtering af digitale krænkelser.