Hævnporno

Hvad er hævnporno? 

Hævnporno er en velkendt betegnelse for en digital sexkrænkelse, der er motiveret af hævn. Det kan eksempelvis dreje sig om en person, der uberettiget deler intimt materiale (som fx nøgenbilleder) på nettet for at hævne sig på vedkommendes ekskæreste. I langt de fleste tilfælde er der tale om mænd, der deler forskelligt billedmateriale, hvor kvinder udstilles. 

Hævnporno var et af de første eksempler på digitale krænkelser, som fik stor opmærksomhed i Danmark.

Hævnporno statistik
Google søgevolumen på “hævnporno” fra 2014 til i dag

I begyndelsen omtalte man primært hævnporno som et ungdomsfænomen og man satte fejlagtigt lighedstegn mellem ulovlig videredeling og hævnporno. I dag taler vi først og fremmest om ulovlig videredeling, da det ikke altid er tilfældet at der ligger et hævnmotiv bag. Det er også misvisende at kategorisere nøgenbilleder eller -videoer, der er delt uden samtykke, som ’porno’.

Eksempel på en sag om “hævnporno” #1 – ulovlig deling af billeder af ekskæreste


I en anden sag delte en mand i midten af tyverne to billeder af sin ekskæreste på en international hjemmeside, der var kendt for at indeholde såkaldt hævnporno. Sammen med billederne havde manden også delt kvindens fulde navn og billeder fra hendes Facebook-profil, så det var muligt at identificere hende.

Manden blev idømt 40 dages betinget fængsel, 60 timers samfundstjeneste og skulle betale 20.000 kroner i tortgodtgørelse til kvinden.

Organiseret kriminalitet  

Ulovlig videredeling eller hævnporno foregår heller ikke udelukkende mellem to personer eller i en (tidligere) intim relation. Vi har set flere eksempler på koordinerede angreb mod kvinder, hvor organiserede bagmænd hacker sig til private oplysninger eller privat materiale, der efterfølgende deles og/eller sælges på nettet. Der kan også være tale om sager, hvor billedmanipulation eller afpresning er en del af overgrebet. 

Alvorlige konsekvenser 

At blive udsat for en digital sexkrænkelse som ulovlig videredeling kan være et voldsomt overgreb og have store konsekvenser for ofret. Blandt andet fordi det kan være svært at få intimt materiale fjernet fra nettet igen. Hvis du selv eller en du kender, er offer for hævnporno er det derfor også vigtigt at søge hjælp hurtigst muligt.  

 

Videredeling af billeder eller video uden samtykke kan være ulovligt og strafbart jfr. Straffelovens §264d – og det betyder, at du kan anmelde hævnporno til politiet.

Eksempel på en sag om “hævnporno” #2 – ulovlig deling af billeder af ekskone


En mand scannede syv nøgenbilleder ind af sin tidligere hustru og lagde dem på sin hjemmeside på internettet med angivelse af hendes personnummer, adresse og telefonnummer og en stærkt krænkende tekst. Eksmanden begrundede delingen med, at ekskonen skulle have nægtet hans forældre at se deres børn i juleferien.

Manden blev idømt 20 dages ubetinget fængsel for uberettiget deling.

HAR DU VÆRET UDSAT FOR ULOVLIG BILLEDDELING?

Hvis du har været udsat for en digital krænkelse, så kan du finde gode råd i vores guide til håndtering af digitale sexkrænkelser.


I guiden finder du også links til rådgivningstjenester som du kan søge hjælp hos.